Translations by Hans Fredrik Nordhaug

Hans Fredrik Nordhaug has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 270 results
1.
Hit:%lu %s
2016-04-14
Funnet:%lu %s
2.
Get:%lu %s
2016-04-14
Hent:%lu %s
3.
Ign:%lu %s
2016-04-14
Ign:%lu %s
4.
Err:%lu %s
2016-04-14
Feil:%lu %s
5.
Fetched %sB in %s (%sB/s)
2006-03-20
Hentet %sB på %s (%sB/s)
6.
[Working]
2006-03-20
[Arbeider]
9.
Correcting dependencies...
2006-03-20
Retter på avhengighetsforhold ...
10.
failed.
2006-03-20
mislyktes.
11.
Unable to correct dependencies
2006-03-20
Klarer ikke å rette på avhengighetsforholdene
12.
Unable to minimize the upgrade set
2006-03-20
Klarer ikke å minimere oppgraderingsettet
13.
Done
2006-03-20
Utført
17.
Note, selecting '%s' for task '%s'
2010-09-07
Merk, velger «%s» for oppgaven «%s»
19.
Note, selecting '%s' for regex '%s'
2010-09-07
Merk, velger «%s» for det regulære uttrykket «%s»
20.
Package %s is a virtual package provided by:
2006-03-20
Pakken %s er en virtuell pakke, som oppfylt av:
21.
[Installed]
2006-03-20
[Installert]
22.
[Not candidate version]
2010-09-07
[Ikke versjonskandidat]
23.
You should explicitly select one to install.
2006-03-20
Du må velge en pakke som skal installeres.
24.
Package %s is not available, but is referred to by another package. This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or is only available from another source
2006-03-20
Pakken %s er ikke tilgjengelig, men en annen pakke henviser til den. Dette kan bety at pakken mangler, er utgått, eller bare finnes tilgjengelig fra en annen kilde.
25.
However the following packages replace it:
2006-03-20
Følgende pakker erstatter den imidlertid:
26.
Package '%s' has no installation candidate
2010-09-07
Pakken «%s» har ingen installasjonskandidat
27.
Virtual packages like '%s' can't be removed
2010-09-07
Virtuelle pakker som «%s» kan ikke fjernes
30.
Note, selecting '%s' instead of '%s'
2010-09-07
Merk, velger «%s» istedenfor «%s»
34.
This APT has Super Cow Powers.
2016-04-14
Denne APT har kraften til en Superku.
37.
No packages found
2006-03-20
Fant ingen pakker
38.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
2006-03-20
ADVARSEL: Følgende pakker ble ikke autentisert!
39.
Authentication warning overridden.
2008-01-16
Autentiseringsadvarsel overstyrt.
40.
Some packages could not be authenticated
2006-03-20
Noen pakker ble ikke autentisert
41.
Install these packages without verification?
2016-04-14
Installer disse pakkene uten verifikasjon?
44.
Couldn't determine free space in %s
2008-01-16
Klarte ikke bestemme ledig plass i %s
2006-03-20
Du har ikke nok ledig plass i %s
45.
You don't have enough free space in %s.
2006-03-20
Dessverre, ikke nok ledig plass i %s
46.
Unable to lock the download directory
2006-03-20
Klarer ikke å låse nedlastingsmappa
47.
Some packages could not be installed. This may mean that you have requested an impossible situation or if you are using the unstable distribution that some required packages have not yet been created or been moved out of Incoming.
2010-09-07
Noen pakker ble ikke installeres. Dette kan bety at du har bedt om en umulig tilstand eller, hvis du bruker den ustabile utgaven av Debian, at visse kjernepakker ennå ikke er laget eller flyttet ut av «Incoming» for distribusjonen.
2006-03-20
Noen pakker kunne ikke installeres. Dette kan bety at du har bedt om en umulig tilstand eller, hvis du bruker den ustabile utgaven av Debian, at visse kjernepakker ennå ikke er laget eller flyttet ut av «Incoming» for distribusjonen.
48.
The following information may help to resolve the situation:
2006-03-20
Følgende informasjon kan være til hjelp med å løse problemet:
49.
Broken packages
2006-03-20
Ødelagte pakker
50.
Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
2006-03-20
Klarte ikke å hente alle arkivene. Du kan prøve med «apt-get update» eller «--fix-missing».
51.
Internal error, InstallPackages was called with broken packages!
2008-01-16
Intern feil, InstallPackages ble kalt med ødelagte pakker!
52.
Packages need to be removed but remove is disabled.
2006-03-20
Pakker trenges å fjernes, men funksjonen er slått av.
56.
Internal error, Ordering didn't finish
2007-06-19
Intern feil, sortering fullførte ikke
2006-03-20
Det oppsto en intern feil når avledningen ble lagt til
57.
How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org
2016-04-14
Så rart ... Størrelsene stemmer ikke overens, send en e-post til apt@packages.debian.org
58.
Need to get %sB/%sB of archives.
2006-03-20
Må hente %sB/%sB med arkiver.
59.
Need to get %sB of archives.
2006-03-20
Må hente %sB med arkiver.
60.
After this operation, %sB of additional disk space will be used.
2008-08-20
Etter denne operasjonen vil %sB ekstra diskplass bli brukt.
2008-01-16
Etter utpakking vil %sB ekstra diskplass bli brukt.
2008-01-16
Etter utpakking vil %sB ekstra diskplass bli brukt.
61.
After this operation, %sB disk space will be freed.
2008-08-20
Etter denne operasjonen vil %sB diskplass bli ledig.
2008-01-16
Etter utpakking vil %sB diskplass bli ledig.
2008-01-16
Etter utpakking vil %sB diskplass bli ledig.