Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
110 of 593 results
1.
GNOME Calculator
Gnome Rekenmachine
Translated by Justin
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:7
2.
Perform arithmetic, scientific or financial calculations
Voer rekenkundige, wetenschappelijke of financiële berekeningen uit
Translated by Nathan Follens
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:8 data/org.gnome.Calculator.desktop.in:4
3.
GNOME Calculator is an application that solves mathematical equations. Though it at first appears to be a simple calculator with only basic arithmetic operations, you can switch into Advanced, Financial, or Programming mode to find a surprising set of capabilities.
Gnome Rekenmachine is een toepassing die wiskundige vergelijkingen oplost. Alhoewel het op het eerste gezicht een eenvoudige rekenmachine lijkt met slechts rekenkundige basisoperaties, kunt u omschakelen naar Geavanceerd, Financieel of Programmeren en een verbazende verzameling mogelijkheden vinden.
Translated by Justin
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:10
4.
The Advanced calculator supports many operations, including: logarithms, factorials, trigonometric and hyperbolic functions, modulus division, complex numbers, random number generation, prime factorization and unit conversions.
De geavanceerde rekenmachine ondersteunt vele operaties, waaronder: logaritmes, ontbinden in factoren, trigonometrische en hyperbolische functies, modulair delen, complexe getallen, genereren van willekeurige getallen, ontbinden in priemfactoren en eenhedenconversies.
Translated by Nathan Follens
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:16
5.
Financial mode supports several computations, including periodic interest rate, present and future value, double declining and straight line depreciation, and many others.
Financiële modus ondersteunt diverse berekeningen waaronder periodieke rente, huidige en toekomstige waarde, dubbel afnemende- en lineaire afschrijving en vele andere.
Translated by Erwin Poeze
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:22
6.
Programming mode supports conversion between common bases (binary, octal, decimal, and hexadecimal), boolean algebra, one’s and two’s complementation, character to character code conversion, and more.
Programmeermodus ondersteunt conversie tussen algemene talstelsels (binair, octaal, decimaal en hexadecimaal), booleaanse algebra, 1- en 2-complement, teken-naar-tekencodeconversie en meer.
Translated by Erwin Poeze
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:27
7.
GNOME Calculator in Basic Mode
Gnome Rekenmachine in eenvoudige modus
Translated by Nathan Follens
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:36
8.
GNOME Calculator in Advanced Mode
Gnome Rekenmachine in geavanceerde modus
Translated by Nathan Follens
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:40
9.
GNOME Calculator in Financial Mode
Gnome Rekenmachine in financiële modus
Translated by Nathan Follens
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:44
10.
GNOME Calculator in Programming Mode
Gnome Rekenmachine in programmeermodus
Translated by Nathan Follens
Located in data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:48
110 of 593 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arnout, Balaam's Miracle, Erwin Poeze, Hannie Dumoleyn, Justin, Justin van Steijn, Nathan Follens, Nathan Follens, Pjotr12345.