Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 390 results
1.
Videos
Xem phim
Translated by Trần Ngọc Quân on 2015-07-10
Located in data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:3 src/totem.c:66 src/totem.c:72 src/totem-grilo.c:1901 src/totem-object.c:3726
2.
Play movies
Phát phim
Translated by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2013-06-08
Located in data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:4
3.
Videos is the official movie player of the GNOME desktop environment. It features a searchable list of local videos, and DVDs, as well as local network video shares (using UPnP/DLNA) and video highlights from a number of web sites.
Xem phim là ứng dụng phát phim chính thức trên môi trường máy tính để bàn GNOME. Nó có đặc tính kỹ thuật là tìm đưa vào danh sách các phim, DVD cũng như là các phim chia sẻ qua mạng (dùng UPnP/DLNA) và những phim sáng giá từ nhiều trang web khác nhau.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2019-03-09
Located in data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:11
4.
Videos comes with added functionality such as a subtitle downloader, the ability to speed up or down playback, create screenshot galleries, and support for recording DVDs.
Xem phim còn đưa ra các tính năng bổ sung thêm như là: tải phụ đề, phát với tốc độ nhanh hoặc chậm, tạo bộ sưu tập ảnh chụp màn hình và hỗ trợ ghi DVD.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2019-03-09
Located in data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:17
5.
Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;
Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
Video;Phim;Ảnh;Anh;Movie;Film;Clip;Series;Player;Phát;Phat;Xem;DVD;TV;Disc;Đĩa;Dia;
Translated by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2013-06-08
Located in data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:6
6.
org.gnome.Totem
Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
org.gnome.Totem
Translated by Trần Ngọc Quân on 2019-03-09
Located in data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:9
7.
Play/Pause
Phát/Dừng
Translated by Trần Ngọc Quân on 2015-07-10
Located in data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:26 src/totem-options.c:49
8.
Next
Tiếp theo
Translated by Lê Kiến Trúc on 2009-07-25
Located in data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:30 src/totem-options.c:52
9.
Previous
Trước đó
Translated by Lê Kiến Trúc on 2009-07-25
Located in data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:34 src/totem-options.c:53
10.
Mute
(no translation yet)
Located in data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:38
110 of 390 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Kiến Trúc, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Phan Đức Minh, Trinh Minh Thanh, Trần Ngọc Quân, bdien, blue-sea, cc.haph, huynhlv_54, xman.