Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.

These translations are shared with Software Properties trunk series template software-properties.

110 of 214 results
1.
Write Configuration
Գրեք կոնֆիգուրացիան
Translated by Vahan Harutyunyan on 2014-10-25
Reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-27
Located in ../data/com.ubuntu.softwareproperties.policy.in.h:1
2.
To change software repository settings, you need to authenticate.
Ծրագրային պահոցի կարգավորումները փոխելու համար ձեզ անհրաժեշտ է վավերացնել ձեր իսկությունը։
Translated by Vahan Harutyunyan on 2014-10-25
Reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-27
Located in ../data/com.ubuntu.softwareproperties.policy.in.h:2
3.
Software & Updates
Ծրագրեր և թարմացումներ
Translated by Vahan Harutyunyan on 2014-10-25
Reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-27
Located in ../data/software-properties-gtk.desktop.in.h:1 ../data/gtkbuilder/main.ui.h:14
4.
Configure the sources for installable software and updates
(no translation yet)
Located in ../data/software-properties-gtk.desktop.in.h:2 ../data/software-properties-kde.desktop.in.h:2
5.
Drivers;Repositories;Repository;PPA;
(no translation yet)
Located in ../data/software-properties-gtk.desktop.in.h:3
6.
Software & Updates
(no translation yet)
Located in ../data/software-properties-gtk.appdata.xml.in.h:1
7.
The Software & Updates app is a utility for configuring which apt repositories your computer uses for updates and how frequently your computer checks for updates.
(no translation yet)
Located in ../data/software-properties-gtk.appdata.xml.in.h:3
8.
The utility also allows selecting additional drivers for your computer and enabling the Canonical Livepatch service.
(no translation yet)
Located in ../data/software-properties-gtk.appdata.xml.in.h:4
9.
Software Sources
Ծրագրաշարերի աղբյուր
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-03-11
Located in ../data/software-properties-kde.desktop.in.h:1 ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:671 ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:690
10.
Manage Canonical Livepatch
(no translation yet)
Located in ../data/software-properties-livepatch.desktop.in.h:1
110 of 214 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Serj Safarian, Vahan Harutyunyan.