Browsing Latvian translation

9 of 13 results
9.
Unknown error. If you have a cd in the drive try running cdparanoia -vsQ as yourself (not root). Do you see a track list? If not, make sure you have permission to access the CD device. If you are using SCSI emulation (possible if you have an IDE CD writer) then make sure you check that you have read and write permissions on the generic SCSI device, which is probably /dev/sg0, /dev/sg1, etc.. If it still does not work, try typing audiocd:/?device=/dev/sg0 (or similar) to tell kio_audiocd which device your CD-ROM is.
Nezināma kļūda. Ja jums lasītājā ir CD, tad mēģiniet darbināt cdparanoia -vsQ kā jūs pats (nevis root). Vai jūs redzat celiņu sarakstu? Ja nē, tad pārliecinieties, ka jums ir tiesības piekļūt CD ierīcei. Ja izmantojat SCSI emulāciju (iespējams, ja jums ir IDE CD rakstīšanas ierīcei), tad pārliecinieties, ka jums ir lasīšanas un rakstīšanas atļaujas vispārīgām SCSI ierīcēm, kas visticamāk ir /dev/sg0, /dev/sg1 utml. Ja joprojām nedarbojas, pamēģiniet ierakstīt auidiocd:/?device=/dev/sg0 (vai līdzīgu), lai pateiktu kio_audiocd kura ir CD-ROM ierīce.
Translated by Viesturs Zariņš on 2009-02-01
Located in audiocd.cpp:793
9 of 13 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.