Translations by Irvin Piraman

Irvin Piraman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

147 of 47 results
1.
falling back to frontend: %s
2006-08-11
ibabalik sa frontend: %s
2006-08-11
ibabalik sa frontend: %s
2006-08-11
ibabalik sa frontend: %s
2006-08-11
ibabalik sa frontend: %s
3.
Unable to start a frontend: %s
2006-08-11
Hindi mapa-takbo ang frontend: %s
2006-08-11
Hindi mapa-takbo ang frontend: %s
2006-08-11
Hindi mapa-takbo ang frontend: %s
2006-08-11
Hindi mapa-takbo ang frontend: %s
6.
The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please remove them.
2006-08-11
Ang Sigils at Smileys sa loob ng config file ay hindi na ginagamit. Kung maari ay pakitanggal na ang mga ito.
2006-08-11
Ang Sigils at Smileys sa loob ng config file ay hindi na ginagamit. Kung maari ay pakitanggal na ang mga ito.
2006-08-11
Ang Sigils at Smileys sa loob ng config file ay hindi na ginagamit. Kung maari ay pakitanggal na ang mga ito.
2006-08-11
Ang Sigils at Smileys sa loob ng config file ay hindi na ginagamit. Kung maari ay pakitanggal na ang mga ito.
7.
Problem setting up the database defined by stanza %s of %s.
2006-08-11
May problema sa pag-gawa ng database na nakasaad sa saknong %s ng %s.
2006-08-11
May problema sa pag-gawa ng database na nakasaad sa saknong %s ng %s.
2006-08-11
May problema sa pag-gawa ng database na nakasaad sa saknong %s ng %s.
2006-08-11
May problema sa pag-gawa ng database na nakasaad sa saknong %s ng %s.
9.
Ignoring invalid priority "%s"
2006-08-11
Binabaliwala ang maling prayoridad na "%s"
2006-08-11
Binabaliwala ang maling prayoridad na "%s"
2006-08-11
Binabaliwala ang maling prayoridad na "%s"
2006-08-11
Binabaliwala ang maling prayoridad na "%s"
10.
Valid priorities are: %s
2006-08-11
Ang tamang prayoridad ay: %s
2006-08-11
Ang tamang prayoridad ay: %s
2006-08-11
Ang tamang prayoridad ay: %s
2006-08-11
Ang tamang prayoridad ay: %s
11.
Choices
2006-08-04
Pagpipilian
12.
yes
2006-08-04
oo
13.
no
2006-08-04
hindi
14.
(Enter zero or more items separated by a comma followed by a space (', ').)
2006-08-11
(Maglagay ng kahit wala o mahigit pa sa isang bagay na nakahiwalay sa pamamagitan ng kuwit na may kasunod na space (', ).)
2006-08-11
(Maglagay ng kahit wala o mahigit pa sa isang bagay na nakahiwalay sa pamamagitan ng kuwit na may kasunod na space (', ).)
2006-08-11
(Maglagay ng kahit wala o mahigit pa sa isang bagay na nakahiwalay sa pamamagitan ng kuwit na may kasunod na space (', ).)
2006-08-11
(Maglagay ng kahit wala o mahigit pa sa isang bagay na nakahiwalay sa pamamagitan ng kuwit na may kasunod na space (', ).)
15.
_Help
2006-08-04
_Tulong
16.
Help
2006-08-04
Tulong
19.
Information
2006-08-04
Impormasyon
20.
The note has been mailed.
2006-08-11
Ang mensahe ay pinadala na.
21.
Error
2006-08-11
Error
28.
none of the above
2006-08-11
wala sa pagpipilian
2006-08-11
wala sa pagpipilian
2006-08-11
wala sa pagpipilian
2006-08-11
wala sa pagpipilian
31.
Configuring %s
2006-08-11
Isinasaayos ang %s
32.
TERM is not set, so the dialog frontend is not usable.
2006-08-11
TERM ay di naka-set kaya di magamit ang dialog frontend.
2006-08-11
TERM ay di naka-set kaya di magamit ang dialog frontend.
2006-08-11
TERM ay di naka-set kaya di magamit ang dialog frontend.
2006-08-11
TERM ay di naka-set kaya di magamit ang dialog frontend.
45.
Back
2006-08-04
Bumalik
46.
Next
2006-08-04
Susunod