Translations by Metin Amiroff

Metin Amiroff has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 110 results
15.
Rhythmbox
2005-11-08
Rhythmbox
16.
Play and organize your music collection
2005-11-08
Musiqi kolleksiyanızı tərtib edin və dinləyin
19.
Music Player
2005-11-08
Musiqi Çalğıcısı
27.
_View
2005-11-08
_Görünüş
38.
_Help
2005-11-08
_Yardım
39.
_About
2005-11-08
_Haqqında
40.
_Quit
2005-11-08
Çı_x
41.
_File
2005-11-08
_Fayl
49.
_Delete
2005-11-08
_Sil
52.
_Edit
2005-11-08
_Düzəlt
53.
Cu_t
2005-11-08
_Kəs
54.
_Copy
2005-11-08
_Köçür
55.
_Paste
2005-11-08
_Yapışdır
56.
Select _All
2005-11-08
_Hamısını Seç
57.
D_eselect All
2005-11-08
_Seçimi Ləğv Et
66.
S_tatusbar
2005-11-08
_Vəziyyət çubuğu
69.
_Jump to Playing Song
2005-11-08
Çalınan Mahnıya _Keç
70.
_Control
2005-11-08
_İdarə
71.
_Play
2005-11-08
Ç_al
73.
_Next
2005-11-08
_Sonrakı
77.
_Repeat
2005-11-08
_Təkrarla
79.
_Contents
2005-11-08
_Məzmun
87.
songs
2005-11-08
mahnı
88.
MB
2005-11-08
MB
89.
GB
2005-11-08
GB
91.
Create automatically updating playlist where:
2005-11-08
Bu şərtlərdə avtomatik yenilənən çalğı siyahısı yarat:
94.
_Limit to:
2005-11-08
_Məhdudiyyət:
102.
Browser Views
2005-11-08
Səyyah Görünüşləri
105.
G_enres, artists and albums
2010-10-01
_Janrlar, ifaçılar və albomlar
106.
Visible Columns
2005-11-08
Görünən Sütunlar
107.
Track _number
2005-11-08
Mahnı _nömrəsi
108.
_Last played
2005-11-08
_Son çalınan
109.
_Artist
2005-11-08
_Müğənni
111.
A_lbum
2005-11-08
A_lbom
113.
_Quality
2005-11-08
_Keyfiyyət
115.
Ti_me
2005-11-08
_Vaxt
116.
_Rating
2005-11-08
_Xal
119.
_Play count
2005-11-08
Çalınma _miqdarı
121.
_Genre
2005-11-08
_Tərz
126.
_Remove
2005-11-08
_Sil
129.
_Browse...
2005-11-08
_Gəz...
143.
Basic
2005-11-08
Əsas
147.
_Properties
2005-11-08
_Xassələr
173.
Details
2005-11-08
Təfərruatlar
192.
_Rating:
2005-11-08
_Xal:
193.
Play count:
2005-11-08
Çalınma miqdarı:
194.
Last played:
2005-11-08
Son çalınma:
195.
Bitrate:
2005-11-08
Vuruş sıxlığı:
196.
Duration:
2005-11-08
Sürəklik:
203.
Shuffle
2005-11-08
Təkrarla