Translations by Maxim Dziumanenko

Maxim Dziumanenko has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1952 results
~
minute
minutes
2006-03-19
хвилина
хвилини
хвилин
~
Start time
2006-03-19
Час початку
~
Appointments
2006-03-19
Зустрічі
~
_Snooze
2006-03-19
Нагадати _пізніше
~
_Print
2006-03-19
Д_рук
~
location of appointment
2006-03-19
місце зустрічі
~
Snooze _time:
2006-03-19
Нагадати _через:
~
No summary available.
2006-03-19
Немає зведення.
~
No description available.
2006-03-19
Немає опису.
~
No location information available.
2006-03-19
Немає даних про адресу.
~
Warning
2006-03-19
Попередження
~
An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is configured to run the following program: %s Are you sure you want to run this program?
2006-03-19
Буде активовано нагадування за календарем Evolution. Це нагадування налаштовано на виконання програми: %s Ви впевнені, що бажаєте виконати цю програму?
~
Do not ask me about this program again.
2006-03-19
Не задавати це питання знову.
~
invalid time
2006-03-19
неправильний час
~
Summary:
2006-03-19
Зведення:
~
_Quick Reference
2006-03-19
_Швидка довідка
3.
Autocomplete length
2006-03-19
Довжина автодоповнення
4.
The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to autocomplete.
2006-03-19
Кількість символів, які необхідно ввести пере активацією функції автодоповнення.
7.
URI for the folder last used in the select names dialog
2006-03-19
URI теки, що використовувалась останнього разу в діалозі вибору імен
8.
URI for the folder last used in the select names dialog.
2006-03-19
URI теки, що використовувалась останнього разу в діалозі вибору імен.
19.
Show preview pane
2006-03-19
Показувати панель попереднього перегляду
20.
Whether to show the preview pane.
2006-03-19
Показувати панель попереднього перегляду.
45.
Compress weekends in month view
2006-03-19
Стискати вихідні дні при перегляді місяцю
47.
Ask for confirmation when deleting items
2006-03-19
Питати підтвердження при видаленні елементів
49.
Confirm expunge
2006-03-19
Підтвердження очищення
51.
Month view vertical pane position
2006-03-19
Позиція вертикальної панелі при огляді місяця
53.
Workday end hour
2006-03-19
Час завершення робочого дня
55.
Workday end minute
2006-03-19
Хвилини завершення робочого дня
56.
Minute the workday ends on, 0 to 59.
2006-03-19
Хвилина завершення робочого дня, від 0 до 59.
57.
Workday start hour
2006-03-19
Час початку робочого дня
58.
Hour the workday starts on, in twenty four hour format, 0 to 23.
2006-03-19
Час початку робочого дня, у 24-годинному форматі, від 0 до 23.
59.
Workday start minute
2006-03-19
Хвилини початку робочого дня
60.
Minute the workday starts on, 0 to 59.
2006-03-19
Хвилини початку робочого дня, від 0 до 59
84.
Default reminder value
2006-03-19
Типове значення нагадування
86.
Default reminder units
2006-03-19
Типові одиниці нагадування
88.
Show categories field in the event/meeting/task editor
2006-03-19
Відображати поле категорій в редакторі подій/задач/засідань
89.
Whether to show categories field in the event/meeting editor
2006-03-19
Чи відображати поле категорій у редакторі подій/зібрань
90.
Show Role field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Відображати поле "Посада" в редакторі подій/задач/засідань
91.
Whether to show role field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Чи відображати поле "Посада" у редакторі подій/завдань/зібрань
92.
Show RSVP field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Відображати поле "Прохання відповісти" в редакторі подій/задач/засідань
93.
Whether to show RSVP field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Чи відображати поле "Прохання відповісти" у редакторі подій/завдань/зібрань
94.
Show status field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Відображати поле стану в редакторі подій/задач/засідань
95.
Whether to show status field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Чи відображати поле тану у редакторі подій/завдань/зібрань
96.
Show timezone field in the event/meeting editor
2006-03-19
Відображати поле часового поясу в редакторі подій/задач/засідань
97.
Whether to show timezone field in the event/meeting editor
2006-03-19
Чи відображати поле часового поясу у редакторі подій/завдань/зібрань
98.
Show type field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Відображати поле тиу в редакторі подій/задач/засідань
99.
Whether to show type field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Чи відображати поле "Тип" у редакторі подій/завдань/зібрань
100.
Hide completed tasks
2006-03-19
Приховувати виконані завдання
102.
Hide task units
2006-03-19
Приховувати одиниці завдань
104.
Hide task value
2006-03-19
Приховувати значення завдань