Browsing Ukrainian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Ukrainian guidelines.
110 of 15 results
2.
If true, remote users accessing the desktop are not allowed access until the user on the host machine approves the connection. Recommended especially when access is not password protected.
Якщо увімкнено, віддалений доступ до стільниці буде заборонено, доки користувач головної машини не схвалить з'єднання. Особливо рекомендується при безпарольному з'єднанні.
Translated and reviewed by Myk on 2015-02-27
In upstream:
Якщо ввімкнено, віддалений доступ до стільниці буде заборонено, доки користувач головної машини не схвалить з'єднання. Особливо рекомендується при безпарольному з'єднанні.
Suggested by Daniel Korostil on 2011-05-24
Located in ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:2
6.
If not set, the server will listen on all network interfaces.

Set this if you want to accept connections only from some specific network interface. For example, eth0, wifi0, lo and so on.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Якщо не встановлено, сервер буде очікувати з'єднання на усіх мережевих інтерфейсах.

Встановіть цей параметр, якщо бажаєте приймати з'єднання лише від певного мережевого інтерфейсу. Наприклад, eth0, wifi0, lo, тощо.
Translated and reviewed by Myk on 2015-02-27
In upstream:
Якщо не встановлено, сервер буде очікувати з'єднання на всіх мережевих інтерфейсах.

Встановіть цей параметр, якщо бажаєте приймати з'єднання лише від певного мережевого інтерфейсу. Наприклад, eth0, wifi0, lo, тощо.
Suggested by Daniel Korostil on 2013-12-14
Located in ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:6
10.
The port which the server will listen to if the 'use-alternative-port' key is set to true. Valid values are in the range of 5000 to 50000.
Порт, який сервер очікуватиме, якщо встановлено ключ «use-alternative-port». Припустимі значення у діапазоні від 5000 до 50000.
Translated and reviewed by Myk on 2015-02-27
In upstream:
Порт, який сервер очікуватиме, якщо встановлено ключ «use-alternative-port». Допустимі значення у діапазоні від 5000 до 50000.
Suggested by Daniel Korostil on 2013-12-14
Located in ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:12
12.
If true, remote users accessing the desktop are required to support encryption. It is highly recommended that you use a client which supports encryption unless the intervening network is trusted.
Якщо увімкнено, віддалений доступ до стільниці дозволяється лише при використанні шифрування. Наполегливо рекомендується, щоб ви використовували програми, які підтримують шифрування, крім випадку коли доступ відбувається через захищену мережу.
Translated and reviewed by Myk on 2015-02-27
In upstream:
Якщо увімкнено, віддалений доступ до робочого столу дозволяється лише при використанні шифрування. Наполегливо рекомендується, щоб ви використовували програми, які підтримують шифрування, крім випадку коли доступ відбувається через захищену мережу.
Suggested by Maxim Dziumanenko on 2007-09-20
Located in ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:14
14.
Lists the authentication methods with which remote users may access the desktop.

There are two possible authentication methods; "vnc" causes the remote user to be prompted for a password (the password is specified by the vnc-password key) before connecting and "none" which allows any remote user to connect.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Перелік способів автентифікації, з якими віддалені користувачі можуть отримати доступ до стільниці.

Є два можливі способи автентифікації; «vnc» змушує віддаленого користувача перед з'єднанням уводити пароль (пароль визначається ключем vnc-password) та «none», який дозволяє під'єднуватися будь-якому користувачу.
Translated and reviewed by Myk on 2015-02-27
In upstream:
Перелік способів автентифікації, з якими віддалені користувачі можуть одержати доступ до стільниці.

Є два можливі способи автентифікації; «vnc» змушує віддаленого користувача перед з'єднанням вводити пароль (пароль визначається ключем vnc-password) та «none», який дозволяє під'єднуватись будь-якому користувачу.
Suggested by Daniel Korostil on 2012-09-28
Located in ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:16
16.
The password which the remote user will be prompted for if the "vnc" authentication method is used. The password specified by the key is base64 encoded.

The special value of 'keyring' (which is not valid base64) means that the password is stored in the GNOME keyring.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Пароль, який буде вимагатися у віддаленого користувача за використання способу автентифікації «vnc». Пароль вказується у системі кодуванні base64.

Спеціяльне значення «keyring» (яке недоступне для base64) означає, що пароль зберігається у сховищі ключів GNOME.
Translated and reviewed by Myk on 2015-02-27
In upstream:
Пароль, який буде вимагатись у віддаленого користувача за використання способу автентифікації «vnc». Пароль вказується у системі кодуванні base64.

Спеціальне значення «keyring» (яке недоступне для base64) означає, що пароль зберігається у сховищі ключів GNOME.
Suggested by Daniel Korostil on 2012-09-28
Located in ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:20
18.
This key specifies the e-mail address to which the remote desktop URL should be sent if the user clicks on the URL in the Desktop Sharing preferences dialog.
Цей ключ визначає адресу електронної пошти, на яку потрібно надіслати URL, якщо користувач клацає на URL у вікні налаштування віддаленого спільного використання стільниці.
Translated and reviewed by Myk on 2015-02-27
In upstream:
Цей ключ визначає адресу електронної пошти, на яку потрібно надіслати URL, якщо користувач клацає на URL у вікні налаштування віддаленого спільно використання стільниці.
Suggested by Daniel Korostil on 2011-06-29
Located in ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:24
28.
If true, do not use the XDamage extension of X.org. This extension does not work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it will make Vino work in these environments, with slower rendering as a side effect.
Якщо встановлено, не буде використовуватися розширення XDamage у X.org. Це розширення не працює коректно на деяких видиводрайверах, якщо використовувати просторові ефекти. Його вимкнення дасть змогу Vino працювати з цими розширеннями, проте повільніше.
Translated and reviewed by Myk on 2015-02-27
In upstream:
Якщо встановлено, не буде використовуватись розширення XDamage у X.org. Це розширення не працює коректно на деяких відеодрайверах, якщо використовувати просторові ефекти. Його вимкнення дасть змогу Vino працювати з цими розширеннями, проте повільніше.
Suggested by Daniel Korostil on 2013-12-14
Located in ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:34
32.
Unrecognized desktop file Version '%s'
translators: 'Version' is from a desktop file, and
* should not be translated. '%s' would probably be a
* version number.
Не розпізнано версію файлу стільниці «%s»
Translated and reviewed by Myk on 2015-02-27
In upstream:
Не розпізнано версію файла стільниці «%s»
Suggested by Daniel Korostil on 2011-05-24
Located in ../server/smclient/eggdesktopfile.c:191
36.
Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry
translators: The 'Type=Link' string is found in a
* desktop file, and should not be translated.
Не вдалося передати посилання документу до запису стільниці 'Type=Link'
Translated and reviewed by Myk on 2015-02-27
In upstream:
Не вдалось передати посилання документу до запису стільниці 'Type=Link'
Suggested by Daniel Korostil on 2011-05-24
Located in ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1391
110 of 15 results

This translation is managed by Ubuntu Ukrainian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: CrabMan, Daniel Korostil, Max_ym, Maxim Dziumanenko, Maxim Dziumanenko, Myk, atany.