Translations by Pjotr12345

Pjotr12345 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 176 results
~
Fluendo MP3 plugin includes MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Technicolor SA.
2013-03-10
De Fluendo MP3-invoegtoepassing bevat MPEG Layer-3 geluid-decodeertechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS en Technicolor SA.
1.
Connecting...
2016-04-13
Bezig met verbinden...
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2016-04-13
U installeert in de modus voor computerfabrikanten. Voer een unieke naam in voor deze partij computers. Deze naam zal in het geïnstalleerde systeem worden opgeslagen en kan als hulp bij foutrapportages worden gebruikt.
9.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2013-03-10
Klaar om te installeren? U kunt ${RELEASE} naast (of in plaats van) uw huidige besturingssysteem installeren. Doorgaans duurt dit niet langer dan een half uur.
13.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2016-04-13
U kunt desgewenst de <a href="release-notes">uitgavenotities</a> lezen.
14.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2016-04-13
U kunt desgewenst <a href="update">dit installatieprogramma bijwerken</a>.
18.
Type here to test your keyboard
2013-03-10
Tik hier iets om uw toetsenbord uit te proberen
19.
Detect Keyboard Layout
2013-03-10
Toetsenbordindeling vaststellen
20.
Detect Keyboard Layout...
2013-03-10
Toetsenbordindeling vaststellen…
21.
Please press one of the following keys:
2014-03-23
Druk a.u.b. op een van de volgende toetsen:
26.
&lt;small&gt;If more than one person will use this computer, you can set up multiple accounts after installation.&lt;/small&gt;
2013-03-10
&lt;small&gt;Indien meer dan één persoon deze computer zal gaan gebruiken, kunt u na de installatie meerdere gebruikersaccounts aanmaken.&lt;/small&gt;
2012-10-10
&lt;small&gt;Indien meer dan één persoon deze computer zal gaan gebruiken, kunt u meerdere gebruikersaccounts aanmaken na installatie.&lt;/small&gt;
28.
May only contain lower-case letters, digits, hyphens, and underscores.
2016-04-13
Mag alleen kleine letters, cijfers, verbindingsstreepjes en laagliggende streepjes bevatten.
31.
&lt;small&gt;Enter the same password twice, so that it can be checked for typing errors.&lt;/small&gt;
2016-04-13
&lt;small&gt;Voer hetzelfde wachtwoord twee keer in, zodat het op tikfouten kan worden gecontroleerd.&lt;/small&gt;
2012-10-10
&lt;small&gt;Voer hetzelfde wachtwoord twee keer in, zodat het kan worden gecontroleerd op tikfouten.&lt;/small&gt;
33.
Confirm password
2013-03-10
Bevestig wachtwoord
34.
Confirm your password:
2013-03-10
Bevestig uw wachtwoord:
35.
Your computer's name:
2014-01-15
Uw computers naam:
2013-03-10
Naam van uw computer:
36.
The name it uses when it talks to other computers.
2014-01-15
De naam die uw computer gebruikt wanneer hij met andere computers communiceert.
2013-03-10
De naam die uw computer gebruikt wanneer hij communiceert met andere computers.
37.
Must be between 1 and 63 characters long.
2013-03-10
Moet tussen de 1 en 63 tekens lang zijn.
38.
May only contain letters, digits, hyphens, and dots.
2016-04-13
Mag alleen letters, cijfers, verbindingsstreepjes en punten bevatten.
39.
May not start or end with a hyphen.
2016-04-13
Mag niet met een verbindingsstreepje beginnen of eindigen.
40.
May not start or end with a dot, or contain the sequence "..".
2013-03-10
Mag niet beginnen of eindigen met een punt, of de reeks ".." bevatten.
41.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2013-03-10
U bevindt zich in de foutopsporingsmodus. Gebruik geen waardevol wachtwoord!
48.
Log in automatically
2013-03-10
Meld automatisch aan
49.
Require my password to log in
2016-04-13
Mijn wachtwoord vergen om aan te melden
2013-03-10
Verg mijn wachtwoord bij aanmelding
50.
Encrypt my home folder
2013-03-10
Versleutel mijn persoonlijke map
53.
Where would you like to install Kubuntu?
2012-10-10
Waar zou u Kubuntu willen installeren?
54.
Prepare partitions
2013-03-10
Bereid partities voor
55.
_Install Now[ action ]
2013-03-10
_Installeer nu
57.
Do you really want to quit the installation now?
2013-03-10
Weet u zeker dat u de installatie nu wilt afbreken?
58.
Bootloader install failed
2016-04-13
Opstartlader installeren is mislukt
61.
Continue without a bootloader.
2013-03-10
Ga door zonder een opstartlader.
62.
You will need to manually install a bootloader in order to start ${RELEASE}.
2013-03-10
U zult handmatig een opstartlader moeten installeren om ${RELEASE} op te starten.
63.
Cancel the installation.
2013-03-10
Annuleer de installatie.
67.
Continue Testing
2013-03-10
Ga door met uitproberen
68.
Restart Now
2013-03-10
Herstart nu
69.
Shutdown Now
2013-03-10
Zet nu uit
71.
We're sorry; the installer crashed. After you close this window, we'll allow you to file a bug report using the integrated bug reporting tool. This will gather information about your system and your installation process. The details will be sent to our bug tracker and a developer will attend to the problem as soon as possible.
2013-03-10
Het spijt ons; het installatieprogramma is vastgelopen. Nadat u dit venster gesloten heeft kunt u een fout melden via het geïntegreerde hulpprogramma voor foutrapportage. Dit programma verzamelt informatie over uw systeem en uw installatieproces. De details zullen naar ons foutafhandelingssysteem worden verstuurd en een ontwikkelaar zal het probleem zo snel mogelijk in behandeling nemen.
80.
Revert
2016-04-13
Terugdraaien
81.
Recalculating partitions...
2016-04-13
Partities opnieuw aan het berekenen…
87.
Used
2013-03-10
In gebruik
88.
System
2013-03-10
Systeem
91.
Create partition
2013-03-10
Maak partitie
97.
Edit partition
2013-03-10
Bewerk partitie
98.
Edit a partition
2013-03-10
Bewerk een partitie
100.
Installation has finished. You can continue testing ${RELEASE} now, but until you restart the computer, any changes you make or documents you save will not be preserved.
2013-03-10
De installatie is voltooid. U kunt nu nog doorgaan met uitproberen van ${RELEASE}, maar aanpassingen of documenten die u maakt worden niet bewaard. Dat kan pas wanneer u de computer hebt herstart vanaf de harde schijf.