Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
1120 of 106 results
11.
It supports financial operations and up-to-date currency and unit conversions.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Nó hỗ trợ các thao tác kế toán cùng với việc chuyển đổi tiền tệ và đơn vị mới nhất.
Translated and reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/calc.html:7
12.
Use the programming function for logical computations and advanced mode for scientific computations.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Sử dụng các chức năng lập trình cho tính toán luận lý và chế độ nâng cao cho các tính toán khoa học.
Translated and reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/calc.html:8
13.
Manage your e-Book Library
type: Content of: <div><h1>
Quản lý thư viện e-book của bạn
Translated and reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/calibre.html:1
14.
<em>Calibre</em> is an e-library solution for cataloging electronic books.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Calibre</em> là một giải pháp thư viện điện tử để phân loại sách điện tử.
Translated and reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/calibre.html:6
15.
It supports many formats, including MOBI, LIT, PRC, EPUB, ODT, HTML, CBR, RTF, PDF and more.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Nó hỗ trợ rất nhiều định dạng, bao gồm MOBI, LIT, PRC, EPUB, ODT, HTML, CBR, RTF, PDF và hơn thế nữa.
Translated and reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/calibre.html:7
16.
Supports for many different hardware platforms, including the most popular commercial e-book platforms available.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Hỗ trợ nhiều nền tảng phần cứng khác nhau, bao gồm cả nền tảng ebook thương mại có sẵn phổ biến nhất.
Translated by Ngô Phan Tấn Vũ on 2012-05-11
Reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/calibre.html:8
17.
Automatically sync feeds and news to your favorite device.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Tự động đồng bộ tin mới và nguồn tin vào thiết bị ưa thích của bạn.
Translated and reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/calibre.html:9
18.
Great desktop software
type: Content of: <div><h1>
Phần mềm desktop tuyệt hảo
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-27
Located in slideshows/edubuntu/slides/desktop-software.html:1
19.
<em>LibreOffice</em> is a powerful office software suite that is easy to understand.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>LibreOffice</em> là một bộ phần mềm văn phòng mạnh và dễ hiểu.
Translated by dongha on 2011-03-27
Reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/desktop-software.html:6
20.
<em>Firefox</em> provides a safe and easy web browsing experience with many useful add-ons available.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Firefox</em> mang lại một trải nghiệm duyệt web dễ dàng và an toàn với rất nhiều phần mở rộng hữu ích sẵn có.
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Located in slideshows/edubuntu/slides/desktop-software.html:7
1120 of 106 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hai Lang, Nguyễn Anh, Ngô Phan Tấn Vũ, dongha, zeratulbk.