Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
110 of 106 results
1.
Activate Accessibility
type: Content of: <div><h1>
Omogoči dostopnosti
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2013-03-24
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Edubuntu one of the most accessible operating systems around.
"your" refers to a large group that includes the reader.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Želimo omogočiti, da računalniki delajo vsem, neodvisno od vaših fizičnih lastnosti. Zato nudimo orodja, ki naredijo Edubuntu enega od najbolj dostopnih operacijskih sistemov.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2011-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:6
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Assistive Technologies Preferences</em>, inside the System Menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Orca</em>, to speak text on the screen, or dwell click to press mouse buttons automatically.
The string "Assistive Technologies Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Assistive Technologies, and the string "System menu" describes that section of the main menu. Note that certain words are kept the same to make the menu items discoverable. It is intentional that we are using soft descriptions instead of mapping out a rigid path for the user to follow. Please, if it is natural for your locale, consider the same convention.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Ta orodja lahko dobite na enem mestu: v meniju <em>Možnosti pomožnih tehnologij</em> v sistemskem meniju. Tam lahko vključite koristna orodja kot je <em>Orka</em>, govorjenje besedila z zaslona, ali zadržani klik za samodejni pritisk miškinih gumbov.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2011-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:7
4.
Remember to check out the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
As before, the string "Appearance Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Appearance. Certain words were kept the same to make the menu item discoverable.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Ne pozabite preveriti kako lahko spreminjate <em>Videz</em>. Izbirate lahko med videzi različnih slogov in celo spreminjate pisave, ki naj jih uporabljajo programi.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2011-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:8
5.
Safely Run Software
type: Content of: <div><h1>
Varno izvajajte programe
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2013-03-24
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:1
6.
<em>Arkose</em> allows you to run an application in a contained environment.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Arkose</em> vam omogoča poganjanje programov v zadrževanjem okolju.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2011-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:6
7.
You can now test downloaded software in a protected environment easily before deploying.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Sedaj lahko prejete programe pred namestitvijo enostavno preizkusite v zaščitenem okolju.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2011-04-12
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:7
8.
<em>Arkose</em> is based on the popular LXC project, making use of advanced Linux containers capabilities.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Arkose</em> gradi na priljubljenem projektu LXC, ki izrablja napredne zmožnosti vsebnikov Linux.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-09-26
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:8
9.
Calculate Everything
type: Content of: <div><h1>
Izračunajte vse
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2013-03-24
Located in slideshows/edubuntu/slides/calc.html:1
10.
Edubuntu ships with the latest version of the powerful <em>Gnome Calculator</em>.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Edubuntu vsebuje zadnjo različico zmogljivega <em>Računala Gnome</em>.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2011-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/calc.html:6
110 of 106 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Znidarsic, ChrT, Damir Jerovšek, Dražen Matešić, Peter Klofutar, Sasa Batistic.