Translations by Gediminas Paulauskas

Gediminas Paulauskas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
277.
You are not currently logged into YouTube. You must have already signed up for a Google account and set it up for use with YouTube to continue. You can set up most accounts by using your browser to log into the YouTube site at least once.
2013-10-11
Šiuo metu esate neprisijungę prie „Youtube“. Norėdami tęsti, turite būti jau anksčiau susikūrę „Google“ paskyrą ir sukonfigūravę ją darbui su „Youtube“. Daugumą paskyrų galite sukonfigūruoti savo naršykle bent kartą prisijungdami prie „Youtube“ svetainės.
294.
A temporary file needed for publishing is unavailable
2013-10-11
Laikinasis failas, reikalingas paskelbimui, neprieinamas
341.
Private
2013-10-11
Privatus
353.
Standard (720 pixels)
2013-10-11
Standartinis (720 pikselių)
354.
Large (2048 pixels)
2013-10-11
Didelis (2048 taškai)
357.
You are logged into Facebook as %s.
2013-10-11
Jūs esate prisijungę prie „Facebook“ kaip %s.
422.
You are logged into YouTube as %s.
2013-10-11
Esate prisijungę prie „Youtube“ kaip %s.
423.
Public listed
2013-10-11
Viešas
424.
Public unlisted
2013-10-11
Neįtrauktas į sąrašą
452.
Unable to display FAQ: %s
2013-10-11
Nepavyko parodyti DUK: %s
498.
Unable to delete %d photo/video from the camera due to errors.
Unable to delete %d photos/videos from the camera due to errors.
2013-10-11
Nepavyko pašalinti %d nuotraukos ar vaizdo įrašo iš fotoaparato dėl klaidų.
Nepavyko pašalinti %d nuotraukų ar vaizdo įrašų iš fotoaparato dėl klaidų.
Nepavyko pašalinti %d nuotraukų ar vaizdo įrašų iš fotoaparato dėl klaidų.
560.
Flag selected photos
2013-10-11
Pažymėti pasirinktas nuotraukas
561.
Unflag selected photos
2013-10-11
Atžymėti pasirinktas nuotraukas
564.
Flag
2013-10-11
Pažymėti
576.
Unable to open/create photo database %s: error code %d
2013-10-11
Nepavyko atverti/sukurti nuotraukų duomenų bazės %s: klaidos kodas %d
580.
Unable to launch Nautilus Send-To: %s
2013-10-11
Nepavyko paleisti Nautilus Send-To: %s
581.
Send To
2013-10-11
Siųsti
583.
Unable to prepare desktop slideshow: %s
2013-10-11
Nepavyko parengti darbalaukio skaidrių peržiūros: %s
672.
The photo or video cannot be deleted.
%d photos/videos cannot be deleted.
2013-10-11
%d nuotrauka ar vaizdo įrašas negali būti ištrintas.
%d nuotraukos ar vaizdo įrašai negali būti ištrinti.
%d nuotraukų ar vaizdo įrašų negali būti ištrinti.
685.
Unable to monitor %s: Not a directory (%s)
2013-10-11
Nepavyko stebėti %s: Ne aplankas (%s)
703.
Current
2013-10-11
Dabartinis
784.
No Event
2013-10-11
Jokio įvykio
794.
Unable to generate a temporary file for %s: %s
2013-10-11
Nepavyko sukurti laikinojo failo, skirto %s: %s
803.
Flagged
2013-10-11
Pažymėtas
826.
Trash is empty
2013-10-11
Šiukšlinė yra tuščia
844.
Shotwell was unable to play the selected video: %s
2013-10-11
„Shotwell“ negali parodyti pasirinkto vaizdo įrašo: %s
881.
%.1f seconds
2013-10-11
%.1f sekundžių
914.
Publish photos and videos _to
2013-10-11
Skelbti nuotraukas ar vaizdo įrašus _į
1033.
_Flag
2013-10-11
_Žymėti
1034.
Un_flag
2013-10-11
At_žymėti
1091.
is
2013-10-11
1155.
View Eve_nt for Photo
2013-10-11
Rodyti šios nuotraukos į_vykį
1199.
Importing
2013-10-11
Importavimas
1201.
Example:
2013-10-11
Pavyzdys:
1240.
Set as Desktop Slideshow
2013-10-11
Nustatyti kaip darbastalio fonų demonstraciją
1241.
Generate desktop background slideshow
2013-10-11
Generuoti darbastalio fonų demonstraciją
1242.
Show each photo for
2013-10-11
Rodyti kiekvieną nuotrauką
1243.
period of time
2013-10-11
laiko tarpą
1247.
_Transition effect:
2013-10-11
Kei_timo efektas:
1248.
Transition d_elay:
2013-10-11
Keitimo d_elsa: