Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1546 results
~
_Insert Face picture by default
2011-10-12
_Afig una foto de la cara per defecte
~
Insert Face picture by default
2011-10-12
Afig una foto de la cara per defecte
~
Whether insert Face picture to outgoing messages by default. The picture should be set before checking this, otherwise nothing happens.
2011-10-12
Si per defecte s'ha d'inserir una imatge de cara als missatges que s'envien. La imatge s'haurà d'establir abans de seleccionar esta opció, atès que en cas contrari no s'utilitzarà.
~
Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your task is about.
2011-10-04
Si afegiu un camp de resum comprensible permetrà fer-s'una idea del tema de la tasca.
~
Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of what your appointment is about.
2011-10-04
Si afegiu un camp de resum comprensible permetrà fer-s'una idea del tema de la cita.
~
Summary
2011-03-14
Resum
~
Description
2011-03-14
Descripció
~
None
2011-03-14
Cap
~
Completed
2011-03-14
Completada
~
Start
2011-03-14
Inici
~
Attendees
2011-03-14
Assistents
~
is an instance
2011-03-14
és una ocurrència
~
Forcibly shut down Evolution
2011-03-14
Força l'parada de l'Evolution
~
Quit Now
2011-03-14
Ix ara
~
Show deleted messages with a line through them
2011-03-14
Mostra els missatges suprimits amb una ratlla a sobre.
~
Memo
2011-03-14
Anotació
~
has recurrences
2011-03-14
té recurrències
~
Public
2011-03-14
Públic
~
has attachments
2011-03-14
té adjuncions
~
_Date only:
2011-03-14
Només la _data:
~
End
2011-03-14
Final
~
Categories
2011-03-14
Categories
~
Confidential
2011-03-14
Confidencial
~
Organizer
2011-03-14
Organitzador
~
Meeting
2011-03-14
Reunió
~
_Retract comment
2011-03-14
_Retira el missatge
~
Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of what your appointment is about.
2011-03-14
Afegir un camp de resum comprensible permetrà fer-s'una idea del tema de la cita.
~
Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your task is about.
2011-03-14
Afegir un camp de resum comprensible permetrà fer-s'una idea del tema de la tasca.
~
Continue Anyway
2011-03-14
Continua de totes maneres
~
%d%%
2011-03-14
%d%%
~
Location
2011-03-14
Ubicació
~
Are you sure you want to save the task without a summary?
2011-03-14
Segur que voleu alçar la tasca sense cap resum?
~
_Destination folder:
2011-03-14
Carpeta de _destinació:
~
Page %d
2011-03-14
Pàgina %d
~
Are you sure you want to save the appointment without a summary?
2011-03-14
Segur que voleu alçar la cita sense cap resum?
~
Blog:
2011-03-14
Bloc:
~
This query did not complete successfully. %s
2011-03-14
S'ha produït un error en l'execució d'esta consulta. %s
~
_Blog:
2011-03-14
_Bloc:
~
The backend for this address book refused to perform this query. %s
2011-03-14
El rerefons de la llibreta d'adreces ha refusat realitzar esta consulta. %s
~
Do _Not Delete
2011-03-14
No ho _suprimisques
~
Task
2011-03-14
Tasca
~
The backend for this address book was unable to parse this query. %s
2011-03-14
El rerefons de la llibreta d'adreces no ha pogut analitzar esta consulta. %s
~
Due
2011-03-14
Venciment
~
(No Subject)
2011-03-14
(Sense assumpte)
~
Show week _numbers
2011-03-14
Mostra els _números de setmana
~
URL
2011-03-14
URL
~
Event
2011-03-14
Esdeveniment
~
Private
2011-03-14
Privat
~
Ctrl-click to open a link
2010-05-19
Premeu la tecla Ctrl i feu clic al mateix temps per obrir un enllaç
~
Return Notification
2010-05-19
Notificació de retorn