Translations by JC Brand

JC Brand has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

147 of 47 results
4.
The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to autocomplete.
2010-04-05
Die aantal karakters wat getik moet word voor Evolution outo-voltooiing toepas.
7.
URI for the folder last used in the select names dialog
2010-04-05
URI vir die lêer wat laaste gebruik is in die naamseleksie dialoog
20.
Whether to show the preview pane.
2010-04-05
Of die voorskou ruit gewys moet word.
142.
Primary task list
2010-04-05
Hoof takelys
622.
This address book could not be opened.
2010-04-05
Kon nie die adresboek open nie.
625.
This server does not support LDAPv3 schema information.
2010-04-05
Hierdie bediener ondersteun nie LDAPv3 skema informasie nie.
630.
This address book will be removed permanently.
2010-04-05
Hierdie adresboek sal permanent verwyder word.
635.
Category editor not available.
2010-04-05
Kategorie-redigeerder nie beskikbaar nie.
637.
Unable to perform search.
2010-04-05
Kan nie die soektog uitvoer nie.
639.
Would you like to save your changes?
2010-04-05
Wil u die veranderinge stoor?
640.
You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?
2010-04-05
U het veranderinge gemaak op hierdie kontak. Wil u die veranderinge stoor?
641.
_Discard
2010-04-26
Ver_werp
644.
The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?
2010-04-05
Die beeld wat u gekies het is groot. Wil u die grootte verander en stoor?
645.
_Resize
2010-04-13
Verstel _grootte
2010-04-05
_Verander grootte
646.
_Use as it is
2010-04-05
_Gebruik soos is
648.
Unable to save {0}.
2010-04-05
Kan nie {0} stoor nie.
659.
Failed to delete contact
2010-04-05
Verwydering van kontak het gefaal.
811.
evolution address book
2010-04-05
evolution adresboek
867.
Detailed error message:
2010-04-05
Gedetailleerde foutboodskap:
932.
evolution minicard
2010-04-05
evolution minikaart
988.
_Dismiss
2010-04-26
Ver_werp
2010-04-05
_Verwerp
1039.
_Discard Changes
2010-04-26
Ver_werp veranderinge
1166.
New Appointment
2010-04-05
Nuwe afspraak
1169.
Go to Today
2010-04-05
Gaan na vandag
1170.
Go to Date
2010-04-05
Gaan na datum
1172.
It has recurrences.
2010-04-05
Dit het herhalings
1177.
Grab Focus
2010-04-05
Verkry fokus
1180.
Work Week View: %s. %s
2010-04-05
Werksweekweergawe: %s. %s
1181.
Day View: %s. %s
2010-04-05
Dagweergawe: %s. %s
1182.
calendar view for a work week
2010-04-05
kalender weergawe vir 'n werksweek
1183.
calendar view for one or more days
2010-04-05
kalender weergawe vir een of meer dae
1184.
a table to view and select the current time range
2010-04-05
'n tabel om die huidige tydsperiode te beskou en kies
1203.
calendar view for a month
2010-04-05
kalenderoorsig vir 'n maand
1204.
calendar view for one or more weeks
2010-04-05
kalenderoorsig vir een of meer weke
1268.
%d %b %Y
2010-04-05
%d %b %Y
1269.
%d %b
2010-04-05
%d %b
1270.
%A %d %b %Y
2010-04-05
%A %d %b %Y
1271.
%a %d %b
2010-04-05
%a %d %b
1272.
%a %d %b %Y
2010-04-05
%a %d %b %Y
2284.
Calendar: from %s to %s
2010-04-05
Kalender: van %s tot %s
2285.
evolution calendar item
2010-04-05
evolution kalenderitem
3110.
begin editing this cell
2010-04-05
redigeer hierdie sel
3121.
_Discard changes
2010-04-26
Ver_werp wysigings
4232.
Searching
2010-04-05
Besig om te soek
4240.
Downloading
2010-04-05
Besig om af te laai