Translations by Marian Vasile

Marian Vasile has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 340 results
2.
Onboard onscreen keyboard
2012-01-28
Tastatura virtuală Onboard
5.
Onboard is configured to appear with the dialog to unlock the screen; for example to dismiss the password-protected screensaver. However the system is not configured anymore to use Onboard to unlock the screen. A possible reason can be that another application configured the system to use something else. Would you like to reconfigure the system to show Onboard when unlocking the screen?
2012-01-28
Onboard este configurat să apară odată cu dialogul pentru deblocarea ecranului; de exemplu pentru a întrerupe un economizor de ecran protejat cu parolă. Totuși, sistemul nu mai este configurat să utilizeze Onboard pentru deblocarea ecranului. Un posibil motiv ar fi acela că altă aplicație a configurat sistemul să utilizeze altceva. Doriți să reconfigurați sistemul pentru a arăta Onboard la deblocarea ecranului?
7.
New Input Device
2012-02-19
Dispozitiv de introducere nou
8.
Onboard has detected a new input device
2012-02-19
Onboard a detectat un dispozitiv de introducere nou
9.
Do you want to use this device for keyboard scanning?
2012-02-19
Doriți să utilizați acest dispozitiv pentru scanarea tastaturii?
11.
Use device
2012-02-19
Utilizează dispozitiv
12.
Onboard Preferences
2012-01-28
Preferințe Onboard
14.
Copy layout '{}' to this new name:
2014-02-26
Copiază aranjamentul '{}' sub acest nume nou:
15.
Delete layout '{}'?
2014-02-26
Se șterge aranjamentul '{}'?
16.
System settings not found ({}): {}
2012-01-28
Configurările de sistem nu pot fi găsite ({}): {}
17.
Core layouts
2014-02-26
Aranjamente de bază
18.
Contributions
2014-02-26
Contribuții
20.
Author: {}
2014-02-26
Autor: {}
21.
About Layout
2014-02-26
Despre aranjament:
22.
Enter a name for the new theme:
2012-01-28
Introduceți un nume pentru tema nouă:
23.
This theme file already exists. '{filename}' Overwrite it?
2012-02-20
Fișierul temă există deja. „{filename}” Suprascrieți?
24.
Reset selected theme to Onboard defaults?
2012-01-28
Reveniți la tema implicită Onboard?
25.
Delete selected theme?
2012-01-28
Ștergeți tema selectată?
32.
Dish
2012-02-20
Farfurie
35.
Italic
2012-01-28
Italic
37.
2012-01-28
38.
Ubuntu Logo
2012-01-28
Sigla Ubuntu
39.
Step
2012-02-20
Pas
40.
Left
2012-02-20
Stânga
41.
Right
2012-02-20
Dreapta
42.
Up
2012-02-20
Sus
43.
Down
2012-02-20
Jos
44.
Activate
2012-02-20
Activează
45.
Action:
2012-02-20
Acțiune:
46.
Disabled
2012-02-20
Dezactivat
47.
Button
2012-02-20
Buton
48.
Press a button...
2012-02-20
Apăsați un buton...
49.
Press a key...
2012-02-20
Apasă orice tastă...
50.
Failed to load language model '{}': {} ({})
2014-02-26
Eșec la încărcarea modelului de limbă {}': {} ({})
51.
Onboard Settings
2012-01-28
Configurări Onboard
52.
Onboard onscreen keyboard settings
2012-01-28
Configurări pentru tastatura virtuală Onboard
53.
Change Onboard settings
2012-01-28
Modifică configurările Onboard
55.
gsettings schema for '{}' is not installed
2012-01-28
schema gsettings pentru '{}' nu este instalată
56.
{description} '{filename}' not found yet, retrying in default paths
2012-01-28
{description} '{filename}' nu este găsit, se reîncearcă utilizând calea implicită
57.
unable to locate '{filename}', loading default {description} instead
2012-01-28
nu se poate găsi '{filename}', se încarcă în schimb {description} implicit
58.
failed to find {description} '{filename}'
2012-01-28
eșec la căutarea {description} '{filename}'
59.
{description} '{filepath}' found.
2012-01-28
{description} '{filepath}' a fost găsit
61.
Looking for system defaults in {paths}
2012-02-19
Se caută configurările implicite ale sistemului în {paths}
62.
Failed to read system defaults.
2012-01-28
Eșec la descoperirea configurărilor implicite ale sistemului.
63.
No system defaults found.
2012-01-28
Nu au fost găsite configurări implicite ale sistemului.
64.
Loading system defaults from {filename}
2012-02-19
Se încarcă configurările implicite din {filename}
65.
Found system default '[{}] {}={}'
2012-02-19
Au fost găsite configurări implicite „[{}] {}={}”
66.
System defaults: Unknown key '{}' in section '{}'
2012-01-28
Configurări implicite ale sistemului: tastă necunoscută '{}' în secțiunea '{}'
67.
System defaults: Invalid enum value for key '{}' in section '{}': {}
2014-02-26
Configurări implicite: Valoare enum nevalida pentru tasta '{}' în secțiunea '{}': {}
68.
System defaults: Invalid value for key '{}' in section '{}' {}
2012-01-28
Configurări implicite ale sistemului: valoare nevalidă pentru tasta '{}' în secțiunea '{}' {}