Translations by Laurentiu Bubuianu

Laurentiu Bubuianu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

118 of 18 results
190.
The time the scanner rests on a key or group before moving to the next. (in seconds)
2013-01-03
Timpul în care scannerul rămîne pe o cheie sau un grup înainte de a trece mai departe. (în secunde)
210.
Theme file (.theme) or name
2013-01-03
Fișier temă (.theme) sau nume
211.
Window size, widthxheight
2013-01-03
Dimensiune fereastră, lățimexînălțime
214.
Start in XEmbed mode, e.g. for gnome-screensaver
2013-01-03
Pornire în modul XEmbed, ex. pentru screensaverul gnome
215.
Allow multiple Onboard instances
2013-01-03
Permite instanțe multiple Onboard
218.
Keep aspect ratio when resizing the window
2013-01-03
Păstrare aspect fereastră la redimensionare
254.
Keyboard
2013-01-03
Tastatură
418.
Time in seconds before a click is triggered.
2013-01-03
TImpul în secunde după care clickul este preluat.
419.
Distance in pixels before movement will be recognized.
2013-01-03
Distanța în pixeli după care va fi recunoscută mișcarea.
441.
Error loading theme '{filename}'. {exception}: {cause}
2013-01-03
Eroare încărcare temă '{filename}'. {exception}: {cause}
444.
Error loading color scheme '{filename}'. {exception}: {cause}
2013-01-03
Eroare încărcare schemă de culoare '{filename}'. {exception}: {cause}
451.
Light Direction
2013-01-03
Direcția luminii
455.
B_order width:
2013-01-03
Lățime b_order:
497.
Docking settings
2013-01-03
Setări andocare
499.
Shrink workarea
2013-01-03
Îngustare zonă de lucru
500.
Shrink the available space for maximized windows.
2013-01-03
Îngustare spațiu disponibil pentru ferestre maximizate.
502.
Expand keyboard to the width of the workarea.
2013-01-03
Extindere tastatură la lățimea zonei de lucru.
504.
Dock to screen edge:
2013-01-03
Andocare la marginea ecranului: