Translations by Adrian Tînjală

Adrian Tînjală has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
60.
{description} '{filename}' not found yet, searching in paths {paths}
2015-04-27
{description} '{filename}' nu s-a găsit încă, se caută în {paths}
175.
Special characters for interactive whiteboards, wide
2015-04-27
Caractere speciale pentru table interactive, larg
228.
Key-repeat
2015-04-27
Repetare cheie
229.
International character selection
2015-04-27
Selecţie caractere internaţionale
244.
Remember nothing
2015-04-27
Nu ţine minte nimic
245.
Don't remember new words
2015-04-27
Nu ţine minte cuvinte noi
247.
Movement only
2015-04-27
Doar mişcare
260.
Latch, then lock
2015-04-27
Împiedică, apoi blochează
261.
Latch, double-click to lock
2015-04-27
Împiedică, dublu-clic pentru a bloca
262.
Latch only
2015-04-27
Doar împiedică
263.
Lock only
2015-04-27
Doar blochează
351.
Modifier auto-release delay in seconds:
2015-04-27
Modificator întârziere de eliberare automată în secunde:
355.
0,00
2015-04-27
0,00
357.
_Touch input:
2015-04-27
Intrare _atingere:
362.
Delay between keystrokes in milliseconds:
2015-04-27
Întârziere între taste în milisecunde:
363.
Increase this if key-strokes get lost when inserting word suggestions or snippets into Firefox or other Gtk-2 applications. Has no effect on Gtk-3 applications.
2015-04-27
Crește asta dacă tastele sunt pierdute atunci când introduceți cuvinte sugerate sau fragmente în Firefox sau alte aplicaţii Gtk-2. Nu are efect asupra aplicaţiilor Gtk-3.
372.
Hide Onboard when any key is pressed on a physical keyboard. Requires input event source "XInput".
2015-04-27
Ascunde bord atunci când orice tastă este apăsată pe o tastatură fizică. Necesită sursă eveniment de intrare "XInput".
373.
Stay hidden:
2015-04-27
Rămâne ascuns:
374.
Once hidden by a physical key-press, auto-show is paused. Select the pause duration here.
2015-04-27
Odată ascuns de apăsarea unei taste fizice, arătare-automată este oprită temporar. Selectează duraţia pauzei aici.
411.
While learning is paused:
2015-04-27
În timp ce învăţarea este în pauză:
412.
Learning
2015-04-27
Învăţare
425.
Edit snippet #{}
2015-04-27
Editează fragment #{}
427.
Enter a new snippet for button #{}:
2015-04-27
Introduce un nou fragment pentru butonul #{}:
432.
_Remove suggestion…
2015-04-27
_Înlătură sugestia...
433.
Remove word suggestion
2015-04-27
Înlătură sugestia cuvântului
434.
Remove '{}' everywhere.
2015-04-27
Înlătură '{}' peste tot.
435.
This will only affect learned suggestions.
2015-04-27
Asta va afecta doar sugestiile învăţate.
436.
Remove '{}' only where it occures at text begin.
2015-04-27
Înlătură '{}' doar când apare la începutul textului.
437.
Remove '{}' only where it occures at sentence begin.
2015-04-27
Înlătură '{}' doar când apare la începutul propoziţiei.
438.
Remove '{}' only where it occures after numbers.
2015-04-27
Înlătură '{}' doar când apare după numere.
439.
Remove '{}' only where it occures after '{}'.
2015-04-27
Înlătură '{}' doar când apare după '{}'.
486.
Active Monitor
2015-04-27
Monitor activ
487.
Primary Monitor
2015-04-27
Monitor principal
488.
Monitor 0
2015-04-27
Monitor 0
489.
Monitor 1
2015-04-27
Monitor 1
490.
Monitor 2
2015-04-27
Monitor 2
491.
Monitor 3
2015-04-27
Monitor 3
492.
Monitor 4
2015-04-27
Monitor 4
493.
Monitor 5
2015-04-27
Monitor 5
494.
Monitor 6
2015-04-27
Monitor 6
495.
Monitor 7
2015-04-27
Monitor 7
496.
Monitor 8
2015-04-27
Monitor 8
505.
Dock to monitor:
2015-04-27
Andocare la monitor