Browsing Nepali translation

13 of 1729 results
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
तपाईँले कम्तिमा हेर्न चाहने प्राथमिकताको प्रश्न चयन गर्न सक्नुहुन्छ:
- 'असामान्य' ती कुराहरूको लागि हो जसले सिस्टम बिगार्न सक्छन् ।
- 'उच्च' ती कुराहरूको लागि हो जसमा पर्याप्त पूर्वनिर्धारित उत्तरहरू छैनन् ।
- 'मध्यम' ती सामन्य कुराहरूको लागि हो जसमा पर्याप्त पूर्वनिर्धारित उत्तरहरू छन् ।
- 'कम' ती सानातिना कुराहुरको लागि हो जसमा भएका पुर्वनिर्धारणहरुले
प्राय: सबै अवस्थामा काम गर्छन् ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-05
In upstream:
तपाईँले हेर्न चाहनु भएको कम प्राथमिकताको प्रश्न तपाईँ चयन गर्न सक्नुहुन्छ:
- असामान्य त्यो वस्तुहरुका लागि हो जसले प्रयोगकर्ता अवरोध बिना प्रणालीलाई
विच्छेद गर्ने सम्भावना छ ।
- उच्च त्यो वस्तुहरुका लागि हो जो सँग यथोचित पूर्वनिर्धारणहरू हुदैन ।
- मध्यम त्यो सामन्य वस्तुहरुका लागि हो जो सँग यथोचित पूर्वनिर्धारणहरू छन् ।
- कम त्यो तुच्छ वस्तुहरुका लागि हो जो सँग केसहरुको गहिरो बहुसंख्यामा काम गर्ने
पूर्वनिर्धारणहरू छन् ।
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.