Translations by Åka Sikrom

Åka Sikrom has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 117 results
~
Enable MMS group chat
2015-06-01
Slå på MMS-gruppesamtale
~
Send
2014-08-29
Send
~
Switch to default SIM:
2014-08-28
Bytt til standard SIM-kort:
~
Select a default SIM for all outgoing messages. You can always alter your choice in <a href="system_settings">System Settings</a>.
2014-08-28
Velg hvilket SIM-kort som skal brukes til å sende meldinger som standard. Du kan endre dette valget i <a href="system_settings">Systeminnstillingene</a> når som helst.
~
Later
2014-08-28
Senere
~
Missing message data
2014-08-28
Meldingsdata mangler
~
%1 second call
%1 seconds call
2014-05-19
Anrop på %1 sekund
Anrop på %1 sekunder
~
%1 hour call
%1 hours call
2014-05-19
Anrop på %1 time
Anrop på %1 timer
~
%1 minute call
%1 minutes call
2014-05-19
Anrop på %1 minutt
Anrop på %1 minutter
~
New Message
2014-05-15
Ny melding
1.
%1 + %2
2014-09-17
%1 og %2 andre
14.
+
2015-01-18
+
15.
<<< Swipe to cancel
2016-03-29
<<< Dra for å avbryte
16.
Accepted
2014-08-28
Godkjent
17.
Add
2014-05-15
Legg til
19.
Add recipient
2014-07-18
Legg til mottaker
23.
All
2014-09-15
Alt
24.
Attachment: %1 audio clip
Attachments: %1 audio clips
2016-03-29
Vedlegg: %1 lydklipp
Vedlegg: %1 lydklipp
25.
Attachment: %1 contact
Attachments: %1 contacts
2014-08-29
Vedlegg: %1 kontakt
Vedlegg: %1 kontakter
2014-08-29
Attachment: %1 contact
Attachments: %1 contacts
26.
Attachment: %1 file
Attachments: %1 files
2014-08-29
Vedlegg: %1 fil
Vedlegg: %1 filer
27.
Attachment: %1 image
Attachments: %1 images
2014-08-29
Vedlegg: %1 bilde
Vedlegg: %1 bilder
28.
Attachment: %1 video
Attachments: %1 videos
2014-08-29
Vedlegg: %1 video
Vedlegg: %1 videoer
29.
Audio attachment not supported
2015-06-01
Lyd-vedlegg støttes ikke
30.
Away
2016-03-29
Borte
31.
Back
2016-03-29
Tilbake
32.
Busy
2016-03-29
Opptatt
33.
Call
2014-05-15
Ring
34.
Cancel
2014-05-15
Avbryt
35.
Change all Messaging associations to %1?
2014-09-06
Vil du endre standard SIM-kort for meldinger til %1?
2014-09-06
Vil du endre alle meldingsassosiasjoner til %1?
36.
Close
2014-08-28
Lukk
37.
Compose a new message by swiping up from the bottom of the screen.
2014-08-28
Skyv oppover fra bunnen av skjermen for å lage en ny melding.
38.
Contact
2014-05-15
Kontakt
39.
Copy
2014-05-15
Kopier
43.
Delete
2014-08-28
Slett
44.
Deleted
2014-08-28
Slettet
45.
Delivered
2014-08-28
Levert
46.
Don't ask again
2014-08-28
Ikke spør igjen
47.
Don't show again
2016-03-29
Ikke vis igjen
48.
Edit
2015-07-16
Rediger
51.
Failed
2014-05-15
Mislyktes
56.
Failed to send the message
2016-10-30
Klarte ikke å sende melding
57.
Failed!
2014-08-28
Mislykket!
58.
Favorites
2014-09-15
Favoritter
59.
File size warning
2016-03-29
Advarsel om filstørrelse
60.
File type not supported
2015-06-01
Filtypen støttes ikke
61.
Forward
2016-10-30
Framover
62.
From
2014-08-28
Fra
63.
Got it
2015-06-01
Skjønner