Translations by Eglė

Eglė has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 309 results
201.
modifying printer %s
2009-06-13
pertvarkomas spausdintuvas %s
203.
Abort job
2009-05-14
Nutraukti darbą
205.
Retry job
2009-05-14
Pakartoti darbą
208.
Authenticated
2009-06-13
Atpažintas
209.
Classified
2009-06-13
Klasifikuotas
225.
Draft (auto-detect-paper type)
2009-06-13
Juodraštis (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
226.
Draft grayscale (auto-detect-paper type)
2009-06-13
Juodraštis pilkais atspalviais (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
227.
Normal (auto-detect-paper type)
2009-06-13
Normali kokybė (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
2009-06-13
Normalus (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
228.
Normal grayscale (auto-detect-paper type)
2009-06-13
Normali pilkais atspalviais (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
2009-06-13
Normalus pilkais atspalviais (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
229.
High quality (auto-detect-paper type)
2009-06-13
Aukšta kokybė (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
230.
High quality grayscale (auto-detect-paper type)
2009-06-13
Aukšta kokybė pilkais atspalviais (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
239.
CD or DVD tray
2009-06-13
CD ar DVD dėklas
241.
Large capacity tray
2009-06-13
Didelio našumo dėklas
243.
Multi-purpose tray
2009-06-13
Įvairių paskirčių dėklas
246.
Photo or 4x6 inch index card
2009-05-14
Nuotrauka arba 4x6 colių indeksavomo kortelė
247.
Photo or 5x7 inch index card
2009-06-13
Nuotrauka arba 5x7 colių indeksavomo kortelė
248.
Photo with tear-off tab
2009-06-13
Nuotrauka su nuplėšiama ąsele
249.
3x5 inch index card
2009-06-13
3x5 colių indeksavimo kortelė
250.
5x8 inch index card
2009-06-13
5x8 colių indeksavvimo kortelė
251.
A6 with tear-off tab
2009-06-13
A6 su nuplėšiama ąsele
255.
Long edge (standard)
2009-06-13
Platus kraštas (standartiškas)
256.
Short edge (flip)
2009-06-13
Siauras kraštas (versti)
260.
300 dpi, color, black + color cartridge
2009-06-13
300 dpi, spalvotai, juoda + spalvų kasetė
261.
300 dpi, draft, color, black + color cartridge
2009-06-13
300 dpi, juodraštis, juoda + spalvų kasetė
262.
300 dpi, draft, grayscale, black + color cartridge
2009-06-13
300 dpi, juodraštis, pilkais atspalviais, juoda + spalvų kasetė
263.
300 dpi, grayscale, black + color cartridge
2009-06-13
300 dpi, pilkais atspalviais, juoda + spalvų kasetė
264.
600 dpi, color, black + color cartridge
2009-06-13
600 dpi, spalvotai, juoda + spalvų kasetė
265.
600 dpi, grayscale, black + color cartridge
2009-06-13
600 dpi, pilkais atspalviais, juoda + spalvų kasetė
266.
600 dpi, photo, black + color cartridge, photo paper
2009-06-13
600 dpi, nuotrauka, juoda + spalvų kasetė, foto popierius
267.
600 dpi, color, black + color cartridge, photo paper, normal
2009-06-13
600 dpi, nuotrauka, juoda + spalvų kasetė, foto popierius, normali
268.
1200 dpi, photo, black + color cartridge, photo paper
2009-06-13
1200 dpi, nuotrauka, juoda + spalvų kasetė, foto popierius
326.
Automatic rotation
2009-06-13
automatinis pasukimas
331.
Installable Options
2009-06-13
Įdiegiami parametrai
333.
modifying class %s
2009-06-13
pertvarkoma klasė %s
334.
This will delete this class!
2009-06-13
Tai ištrins šią klasę!
342.
sending maintenance command
2009-06-13
siunčiama priežiūros komanda
343.
Maintenance command submitted as job %d
2009-06-13
Priežiūros komanda nusiųsta kaip darbas %d
349.
Option '%s' has value '%s' and cannot be edited.
2009-06-13
Parinkties „%s“ reikšmė „%s“ ir ji netaisoma.
354.
modifying server settings
2009-06-13
modifikuojami serverio nustatymai
356.
_Connect...
2009-06-14
_Prisijungti...
357.
Choose a different CUPS server
2009-06-14
Pasirinkti kitą CUPS serverį
358.
_Settings...
2009-06-14
_Nustatymai...
359.
Adjust server settings
2009-06-14
Pritaikyti serverio nustatymus
360.
_Printer
2009-06-14
_Spausdintuvas
361.
_Class
2009-06-14
_Klasė
372.
_New
2009-06-14
_Naujas
375.
obtaining queue details
2009-06-13
gaunama informacija apie eilę
377.
Network class (discovered)
2009-06-13
Tinklo klasė (aptikta)