Translations by Korney San

Korney San has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1343 results
~
Delete attachments
2012-08-06
Выдаліць укладаньні
~
Dependencies
2012-08-06
Залежнасці
~
Show/hide dependencies column
2012-08-06
Паказаць/схаваць слупок залежных задач
~
Dependencies: other tasks that can be started when the prerequisite task has been completed.
2012-08-06
Залежныя задачы: задачы, якія могуць быць пачаты пасля выкананьня неабходнай задачы.
~
&Dependencies
2012-08-06
Залежнасці
~
Effort: %d selected, %d visible, %d total
2012-08-06
Працы: %d абрана, %d адлюстравана, %d усяго
~
List of tasks
2012-08-06
Спіс задач
~
New task with selected tasks as &dependencies...
2012-08-06
Новая задача з выбранымі задачамі як &залежнымі...
~
Also use the selected snooze time as default snooze time for future reminders
2012-08-06
Выкарыстоўваць абраны час па змаўчаньні для будучых напамінкаў
~
Minutes between task start/end times
2012-08-06
Хвілін паміж пачаткам/канчаткам задачы
~
Effort for &one task
2012-08-06
Праца над &пэўнай задачай
~
Allow for tracking effort
2012-08-06
Дазволіць улічваць працу над задачай
~
Sa&ve selection...
2012-08-06
Захаваць &вылучэньне...
~
Delete attachment "%s"
2012-08-06
Выдаліць укладаньне "%s"
~
You can turn off some features, such as notes and effort tracking, in the Preferences dialog. Features turned off are not accessible via the user interface, resulting in a 'smaller' user interface.
2012-08-06
Вы можаце адключыць некаторыя магчымасці, такія, як нататкі і ўлік працы, у меню "Наладкі". Адключаныя магчымасці недаступныя з інтэрфейсу карыстача, робячы яго прасцейшым.
~
Tip: if you save your task file in the todo folder that Todo.txt Touch creates in your Dropbox folder, and you turn on automatic importing and exporting of Todo.txt, %(name)s will keep the task file and the todo.txt file in sync.
2012-08-06
Парада: калі вы захоўваеце ваш файл задач у папцы якую Todo.txt Touch стварыў у вашай папцы Dropbox і вы ўключылі аўтаматычны імпарт і экспарт Todo.txt, %(name)s будзе сінхранізаваць файл задачы і todo.txt.
~
Please enter password for user %(user)s on %(server)s:%(port)d
2012-08-06
Увядзіце пароль для карыстача %(user)s на %(server)s:%(port)d
~
Show sync log
2012-08-06
Паказаць часопіс сінхр.
~
Save the selected tasks to a separate file
2012-08-06
Захаваць вылучаныя задачы ў асобны файл
~
Could not open an IMAP connection to %(server)s:%(port)s to retrieve Thunderbird email message: %(error)s
2012-08-06
Не атрымалася адкрыць IMAP далучэнне да %(server)s:%(port)s для атрымання паведамленьня электроннай пошты Thunderbird: %(error)s
~
Allow for taking notes
2012-08-06
Дазволіць вядзеньне нататак
~
Tree of tasks
2012-08-06
Дрэва задач
~
previous start and/or due date and time
2012-08-06
папярэдніх даце і часу пачатку і/ці тэрміна
~
Unrecognized URL scheme: "%s"
2012-08-06
Не распазнаная схема URL: "%s"
~
On Linux, you must install the SyncML client binding for Python yourself. Debian packages for 32 and 64 bits, Python 2.5 and 2.6 are available on the <a target="_blank" href="https://pysyncml.forge.funambol.org/">pysyncml home page</a>.
2012-08-06
У Linux, вы павінны самастойна паставіць Python абгортку для кліента SyncML. 32 і 64-бітныя пакеты Debian, для Python 2.5 і 2.6, даступныя на <a target="_blank" href="https://pysyncml.forge.funambol.org/">хатняй старонцы pysyncml</a>.
~
If your language is not available, or the translation needs improving, please consider helping. See:
2012-08-06
Калі Ваша мова недаступна ці пераклад патрабуе удасканаленьня, калі ласка, разгледзьце магчымасць дапамагчы. Глядзіце:
~
Show a popup with the description of an item when hovering over it
2012-08-06
Пры навядзенні на элемент паказваць падказку з яго апісаньнем
~
Infinite
2012-08-06
Бясконца
~
This setting will take effect after you restart %s
2012-08-06
Гэта налада спрацуе пасля рэстарту %s
~
Login failed (%s). Please try again.
2012-08-06
Збой уваходу (%s). Паспрабуйце яшчэ раз.
2.
Error
2012-08-06
Памылка
3.
Errors have occured. Please see "%s"
2012-08-06
Адбылася памылка. Дэталі глядзіце ў "%s"
4.
Couldn't load settings from TaskCoach.ini: %s
2012-08-06
Немагчыма загрузіць наладкі з TaskCoach.ini: %s
5.
%s file error
2012-08-06
памылка файла %s
6.
Edit location of attachments
2012-08-06
Рэдагаваць шлях да ўкладаньняў
7.
Edit attachment "%s" location
2012-08-06
Рэдагаваць шлях да ўкладаньня "%s"
8.
Add attachment
2012-08-06
Дадаць укладаньне
9.
Add attachment to "%s"
2012-08-06
Дадаць укладаньне да "%s"
10.
New attachment
2012-08-06
Новае ўкладаньне
11.
Remove attachment
2012-08-06
Выдаліць укладаньне
12.
Remove attachment to "%s"
2012-08-06
Выдаліць укладаньне з "%s"
13.
Copy
2012-08-06
Капіяваць
14.
Copy "%s"
2012-08-06
Капіяваць "%s"
15.
Delete
2012-08-06
Выдаліць
16.
Delete "%s"
2012-08-06
Выдаліць "%s"
17.
Cut
2012-08-06
Выразаць
18.
Cut "%s"
2012-08-06
Выразаць "%s"
19.
Paste
2012-08-06
Уставіць
20.
Paste "%s"
2012-08-06
Уставіць "%s"
21.
Paste as subitem
2012-08-06
Уставіць як укладзены элемент