Translations by Jiří Mištera

Jiří Mištera has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 316 results
516.
Doubles
2012-09-10
Dvojhvězdy
522.
General
2012-09-11
Obecné
523.
Default
2012-09-11
Výchozí
534.
Use the proper motion to correct the position for the given epoch
2012-09-10
Opravit polohu o vliv vlastního pohybu
535.
Draw a line that displays the proper motion for the next
2012-09-10
Vykreslit linie vlastního pohybu pro dalších
536.
Equinox:
2012-09-10
Ekvinokcium:
538.
Nutation, aberration
2012-09-10
Nutace, Aberace
545.
Limiting magnitude:
2012-09-10
Mezní magnituda:
559.
Faint Stars Size
2012-09-11
Velikost slabých hvězd
562.
Increment for bright stars
2012-09-11
Bonus k velikosti jasných hvězd
563.
Naked eye
2012-09-11
Pouhým okem
573.
Milky Way
2012-09-10
Mléčná dráha
587.
Low surface brightness
2012-09-11
Nízký povrchový jas
588.
High surface brightness
2012-09-11
Vysoký povrchový jas
592.
Day Time
2012-09-11
Den
594.
Default colour
2012-09-11
Výchozí barva
621.
Mark the centre of the chart
2012-09-11
Zobrazit zorná pole ve středu mapy
632.
FTP passive mode
2012-09-11
Pasivní mód
656.
If you observe high on a mountain, the horizon line will be lower than it would be at sea level.
2012-09-10
Pozorujete-li vysoko v horách, horizont může být níže, než by odpovídalo pohledu z úrovně mořské hladiny.
2012-09-10
Pozorujete-li vysoko v horách, čára obzoru může být níže, než by odpovídalo pohledu z úrovně mořské hladiny.
669.
Luminosity
2012-09-11
Jas
691.
Jupiter GRS longitude:
2012-09-10
Zeměpisná délka GRS:
696.
General settings
2012-09-11
Obecná nastavení
702.
Or use a local file:
2012-09-11
Použít soubor
712.
Designation
2012-09-11
Označení
716.
Perihelion date
2012-09-11
Průchod perihelem
717.
Argument of perihelion
2012-09-11
Argument šířky perihela
719.
Inclination
2012-09-11
Sklon dráhy
720.
Eccentricity
2012-09-11
Excentricita
721.
Perihelion distance
2012-09-11
Vzdálenost v perihelu
722.
Equinox
2012-09-10
Ekvinokcium
731.
Start month
2012-09-11
Počáteční měsíc
738.
Semimajor axis
2012-09-11
Velká poloosa
763.
Set how the mount moves for each axis when you turn the driving knob. From then on, a click on the 'Connect telescope' button will show you how many turns you must make to go from one object to another.
2012-09-11
Nastavte citlivost pohybu v každé ose na otáčku ovládacího knoflíku. Poté vám kliknutí na "Ovládací panel" ukáže, kolik otáček musíte provést, abyste se dostali od jednoho objektu k jinému.
2012-09-11
Nastavte citlivost pohybu v každé ose na otáčku ovládacího knoflíku. Poté vám kliknutí na "Připojit dalekohled" ukáže, kolik otáček musíte provést, abyste se dostali od jednoho objektu k jinému.
766.
turns / hour
2012-09-11
Otáčky na hodinu
2012-09-11
Otáček na hodinu
767.
turns / degree
2012-09-11
Otáčky na stupeň
2012-09-11
Otáček na stupeň
768.
Reverse RA knob
2012-09-11
Opačný smysl otáčení v Ra
769.
Reverse DEC knob
2012-09-11
Opačný smysl otáčení v Dec
770.
Reverse Az knob
2012-09-11
Opačný smysl otáčení v Az
771.
Reverse Alt knob
2012-09-11
Opačný smysl otáčení v Alt
781.
Auto-refresh every
2012-09-10
Automaticky obnovit každých
782.
Difference between Terrestrial Time and Universal Time
2012-09-10
Rozdíl mezi terestrickým a světovým časem
812.
Progress
2012-09-20
Průběh
818.
Equatorial coord.
2012-09-10
Rovníkové souřad.
848.
Deleting from the monthly table ...
2012-09-10
Promazávám měsíční tabulky...
861.
Default label
2012-09-11
Výchozí popisek
891.
White on black
2012-09-10
Černé pozadí, bílé linie