Translations by Jiří Mištera

Jiří Mištera has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 316 results
18.
Equatorial coordinates
2012-09-10
Rovníkové souřadnice
24.
Rotate right
2012-09-11
Otočit doprava
25.
Rotate left
2012-09-11
Otočit doleva
26.
Show all sky
2012-09-11
Zobrazit celou oblohu
36.
Night vision color
2012-09-10
Noční barvy
47.
Ephemeris calendar
2012-09-11
Kalendář
52.
Slew
2012-09-11
Přejezd
59.
Show asteroids
2012-09-11
Zobrazit asteroidy o
60.
Show comets
2012-09-10
Zobrazit komety o
63.
Show equatorial grid
2012-09-10
Zobrazit rovníkové souřadnice
68.
Show mark
2012-09-11
Zobrazit zorná pole ve středu mapy
152.
Surface brightness
2012-09-11
Povrchový jas
154.
Radial velocity
2012-11-19
Radiální rychlost
206.
Separation
2012-09-10
Úhlová vzdálenost
213.
GRS transit
2012-09-11
Přechod GRS
214.
Libration in latitude
2012-09-11
Librace v šířce
215.
Libration in longitude
2012-09-11
Librace v délce
224.
Local sidereal time
2012-09-10
Místní hvězdný čas
249.
%s connected with %s, using chart %s, connected time:%s
2012-09-10
%s připojeno z %s, mapa %s, čas spojení:%s
258.
Equatorial coordinates, equinox: %s
2012-09-10
Rovníkové souřadnice, ekvinokcium: %s
279.
Find
2012-09-11
Hledání
292.
RA turns:
2012-09-11
RA otáček:
293.
DEC turns:
2012-09-11
DEC otáček:
318.
Limiting magnitude, list:
2012-09-11
Mezní mag. pro seznam:
2012-09-10
Mezní mag., seznam:
323.
Evening twilight
2012-09-10
Večerní soumrak
325.
Nautical
2014-03-27
Námořnický
370.
Default margin
2012-09-11
Výchozí okraj
378.
Remove last label
2012-09-11
Odstranit poslední popisek
380.
Abort Slew
2012-09-11
Zrušit přejezd
386.
%sRA turns:
2012-09-11
%sRA otáček:
387.
%sCCW
2012-09-11
%s Proti směru hodin
388.
%sDEC turns:
2012-09-11
%sDEC otáček:
389.
%sCW
2012-09-11
%s Po směru hodin
390.
%sAz turns:
2012-09-11
%sAz otáček:
391.
%sAlt turns:
2012-09-11
%sAlt otáček:
408.
Input catalog files
2012-09-11
Vstupní soubory
409.
Catalog short name
2012-09-11
Zkratka katalogu
414.
General catalog options
2012-09-11
Obecná nastavení katalogů
415.
Default nebulae parameters
2012-09-11
Výchozí parametry mlhovin
421.
Logarithmic scale
2012-11-11
Logaritmické měřítko
431.
Default outline parameters
2012-09-11
Výchozí parametry obrysů
438.
DEC options
2012-11-11
Možnosti DEC
439.
Coordinates equinox
2012-09-10
Ekvinokcium souřadnic
440.
Maximum magnitude
2012-11-11
Mezní magnituda
452.
Search index
2012-09-20
Vyhledávací index
454.
Add the alternative names to the index
2012-09-11
Přidat alternativní názvy do indexu
472.
Please indicate a catalog short name
2012-09-11
Zadejte prosím zkratku katalogu
512.
Delete
2012-09-11
Delete
518.
Variables
2012-09-10
Proměnné