Translations by Michal Predotka

Michal Predotka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 132 results
~
_Make a Donation...
2009-10-03
_Darowizna
~
_Help
2009-10-03
_Pomoc
~
_Error Log
2009-10-03
_Dziennik błędów
~
Specify the time in 24 hour format at which the <i>Downloads today</i> sequence number should be reset.
2009-10-03
Proszę określić czas, w formacie 24-godzinnym, w którym numer sekwencji <i>Pobierań dzisiaj</i> powinien zostać zresetowany.
~
_Get Help Online...
2009-10-03
Z_najdź pomoc w sieci...
~
Rename Options
2009-10-03
Opcje zmiany nazw
~
Select a folder to download photos to
2009-10-03
Välj en katalog att överföra bilder till
~
Download folder:
2009-10-03
Katalog pobierania:
~
Download cannot proceed
2009-10-03
Kan inte fortsätta överföringen
~
Error Log
2009-10-03
Dziennik błędów
~
_Clear Completed Downloads
2009-10-03
Wyczyść _ukończone pobierania
~
scanning...
2009-10-03
genomsöker...
~
Preferences: Rapid Photo Downloader
2009-10-03
Preferencje: Rapid Photo Downloader
~
Using backup devices
2009-10-03
Użycie urządzeń do zapisu kopii zapasowej
~
Using backup device
2009-10-03
Użycie urządzenia do zapisu kopii zapasowej
~
Backing up error
2009-10-03
Błąd tworzenia kopii zapasowej
~
externaldrive1
2009-10-03
externenhet1
~
MB/s
2009-10-03
MB/s
~
About 1 second remaining
2009-10-03
Pozostała około sekunda
~
About %i seconds remaining
2009-10-03
Pozostało około %i sekund
~
About 1 minute remaining
2009-10-03
Pozostała około minuta
~
externaldrive2
2009-10-03
externenhet2
~
<i>Example: %s</i>
2009-10-03
<i>Exempel: %s</i>
~
only output errors to the command line
2009-10-03
wyświetlaj jedynie błędy w linii komend
~
and %s
2009-10-03
oraz %s
~
Download Progress
2009-10-03
Postęp pobierania
~
and
2009-10-03
oraz
~
Source: %(source)s Destination: %(destination)s
2009-10-03
Källa: %(source)s Destination: %(destination)s
~
2009-10-03
~
hh:mm
2009-10-03
gg:mm
~
:
2009-10-03
:
~
<b>Backup</b>
2009-10-03
<b>Kopia zapasowa</b>
~
<b>Compatibility with Other Operating Systems</b>
2009-10-03
<b>Zgodność z innymi systemami operacyjnymi</b>
~
<b>Download Folder</b>
2009-10-03
<b>Katalog pobierania</b>
~
<b>Download Subfolders</b>
2009-10-03
<b>Podkatalogi pobierania</b>
~
<b>Example</b>
2009-10-03
<b>Przykład</b>
~
<b>Program Automation</b>
2009-10-03
<b>Automatyzacja programu</b>
~
<i>/media/externaldrive/Photos</i>
2009-10-03
<i>/media/dyskzewnętrzny/Photos</i>
~
<i>Example:</i>
2009-10-03
<i>Przykład:</i>
~
<i>New:</i>
2009-10-03
<i>Nowa:</i>
~
<i>Original:</i>
2009-10-03
<i>Oryginalna:</i>
~
<span weight="bold" size="x-large">Backup</span>
2009-10-03
<span weight="bold" size="x-large">Kopia zapasowa</span>
~
<span weight="bold" size="x-large">Error Handling</span>
2009-10-03
<span weight="bold" size="x-large">Obsługa błędów</span>
~
<span weight="bold" size="x-large">Rename Options</span>
2009-10-03
<span weight="bold" size="x-large">Opcje zmiany nazw</span>
~
About %(minutes)i:%(seconds)02i minutes remaining
2009-10-03
Pozostało około %(minutes)i:%(seconds)02i minut
~
Automatically detect Portable Storage Devices
2009-10-03
Automatycznie wykryj przenośne magazyny danych
~
display program information on the command line as the program runs (default: %default)
2009-10-03
wyświetl informacje programu w linii komend podczas działania programu (domyślnie: %default)
~
Size
2009-10-03
Rozmiar
~
Backup
2009-10-03
Kopia zapasowa
~
Choose the download folder. Subfolders for the downloaded photos will be automatically created in this folder using the structure specified below.
2009-10-03
Proszę wybrać katalog pobierania. Podkatalogi dla pobranych zdjęć zostaną w nim automatycznie utworzone w oparciu o poniższą specyfikację.