Browsing Swedish translation

110 of 914 results
1.
To continue, please first install the python3 package setuptools using your system's package manager.
Innan du kan fortsätta måste du installera python3-paketet setuptools med hjälp av pakethanteraren på ditt system.
Translated and reviewed by Joachim Johansson
Located in ../install.py:76
2.
Rapid Photo Downloader installer
Rapid Photo Downloader installerare
Translated and reviewed by Joachim Johansson
Located in ../install.py:84
3.
Download and install latest version of Rapid Photo Downloader.
Hämta och installera den senaste versionen av Rapid Photo Downloader.
Translated and reviewed by Joachim Johansson
Located in ../install.py:85
4.
The software repository RPM Fusion Free was added to your system to (1) enable generating thumbnails for a wider range of video formats, and (2) enable support for the HEIC / HEIF image format.
Programförrådet RPM Fusion Free har lagts till för att (1) kunna skapa förhandsvisningar av fler olika filmformat, samt (2) lägga till stöd för bildformatet HEIC / HEIC.
Translated and reviewed by Joachim Johansson
Located in ../install.py:399
5.
Installer not found:
Installationsprogrammet hittades inte
Translated and reviewed by Joachim Johansson
Located in ../install.py:629 ../install.py:4210
6.
Installer not in tar.gz format:
Translators: do not translate the term tar.gz
Installationsprogrammet är inte i tar.gz-format:
Translated and reviewed by Joachim Johansson
Located in ../install.py:633 ../install.py:4214
7.
The specified PyQt5 version does not exist. Valid versions are: {}.
Den nödvändiga versionen av PyQt5 saknas. Giltiga versioner är: {}.
Translated and reviewed by Joachim Johansson
Located in ../install.py:815
8.
{} will be upgraded from version {} to version {}
{} kommer att uppgraderas från version {} till version {}
Translated and reviewed by Joachim Johansson
Located in ../install.py:901
9.
These Python3 packages will be upgraded for your user (i.e. not system-wide): {}
Translators: "not system-wide" in this context means "not for the entire system"
Dessa Python3-paket kommer att uppdateras för din användare (inte för hela systemet): {}
Translated and reviewed by Joachim Johansson
Located in ../install.py:1208
10.
Incorrect folder ownership detected. Changing ownership of and resetting permissions for {file_system_path}.
Ogiltig ägare för mappen. Ändrar ägare och återställer behörigheter för {file_system_path}.
Translated and reviewed by Joachim Johansson
Located in ../install.py:1308
110 of 914 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Damon Lynch, Joachim Johansson, Max Malm, Michal Predotka, Mikael Hiort af Ornäs, Niklas Johansson, Silas Lenz, Ulf Urdén.