Translations by Michal Predotka

Michal Predotka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 337 results
1.
Rapid Photo Downloader
2009-05-16
Rapid Photo Downloader
2.
New York
2009-11-14
Nowy Jork
3.
Manila
2009-11-14
Manila
4.
Prague
2009-11-14
Praga
5.
Helsinki
2009-11-14
Helsinki
6.
Wellington
2009-11-14
Wellington
7.
Tehran
2009-11-14
Teheran
8.
Kampala
2009-11-14
Kampala
9.
Paris
2009-11-14
Paryż
10.
Berlin
2009-11-14
Berlin
11.
Sydney
2009-11-14
Sydney
12.
Budapest
2009-11-14
Budapeszt
13.
Rome
2009-11-14
Rzym
14.
Moscow
2009-11-14
Moskwa
15.
Delhi
2009-11-14
Delhi
16.
Warsaw
2009-11-14
Warszawa
17.
Jakarta
2009-11-14
Dżakarta
18.
Madrid
2009-11-14
Madryt
19.
Stockholm
2009-11-14
Sztokholm
20.
Invalid Downloads Today value.
2009-05-22
Nieprawidłowa wartość Pobierań dzisiaj.
21.
Resetting value to zero.
2009-05-22
Resetowanie wartości do zera.
22.
'Start of day' preference value is corrupted.
2009-05-20
Wartość preferencji "Początek dnia" jest uszkodzona.
23.
Resetting to midnight.
2009-05-22
Resetowanie do północy.
24.
Error in Image Rename preferences
2009-05-22
Błąd w preferencjach zmiany nazw obrazów
2009-05-20
Błąd w preferencjach zmiany nazwy obrazów
25.
Sorry,these preferences contain an error:
2009-05-20
Przepraszamy, te preferencje zawierają błąd:
26.
Resetting to default values.
2009-05-20
Resetowanie do wartości domyślnych.
27.
Job code
2009-06-09
Kod pracy
28.
Error in Download Subfolder preferences
2009-05-20
Błąd w preferencjach podkatalogu pobierania
2009-05-16
Błąd w ustawieniach podkatalogu pobierania
29.
Select a folder to download photos to
2009-05-19
Wybór katalogu dla pobieranych zdjęć
30.
Select an image folder
2009-05-19
Wybór katalogu obrazów
31.
Select a folder in which to backup images
2009-05-19
Wybór katalogu do utworzenia kopii zapasowej
32.
<i><b>Warning:</b> There is insufficient image metadata to fully generate the name. Please use other renaming options.</i>
2009-06-09
<i><b>Ostrzeżenie:</b> Metadane obrazu są niewystarczające do pełnego wygenerowania nazwy. Proszę użyć innych opcji zmiany nazwy.</i>
33.
<i><b>Warning:</b> There is insufficient image metadata to fully generate subfolders. Please use other subfolder naming options.</i>
2009-06-09
<i><b>Ostrzeżenie:</b> Metadane obrazu są niewystarczające do pełnego wygenerowania podkatalogów. Proszę użyć innej opcji określenia nazw podkatalogów</i>
34.
<i>Example: %s</i>
2009-05-16
<i>Przykład: %s</i>
35.
The subfolder preferences had some unnecessary values removed.
2009-05-29
Pewne niepotrzebne wartości zostały usunięte z preferencji podkatalogu.
36.
The subfolder preferences entered are invalid and cannot be used. They will be reset to their default values.
2009-05-29
Wprowadzone preferencje podkatalogu są nieprawidłowe i nie mogą zostać użyte. Zostaną przywrócone ich domyślne wartości.
37.
externaldrive1
2009-05-20
dyskzewnętrzny1
38.
externaldrive2
2009-05-20
dyskzewnętrzny2
39.
scanning...
2009-05-20
wyszukiwanie...
40.
There is an error in the program preferences.
2009-05-29
Błąd w preferencjach programu.
41.
Please check preferences, restart the program, and try again.
2009-05-29
Proszę sprawdzić preferencje, uruchomić program ponownie i spróbować jeszcze raz.
42.
Download cannot proceed
2009-05-22
Pobieranie nie może się odbyć
43.
0 of %s images copied
2009-05-20
skopiowano 0 z %s obrazów
44.
Device scan complete: found %(number)s images on %(device)s
2009-05-22
Wyszukiwanie zakończone: w katalogu %(device)s znaleziono obrazów %(number)s
2009-05-21
Wyszukiwanie zakończone: znaleziono %(number)s obrazów na %(device)s
45.
Device scan complete: no images found on %s
2009-05-22
Wyszukiwanie zakończone: nie znaleziono obrazów w katalogu %s
2009-05-21
Wyszukiwanie zakończone: nie znaleziono obrazów na %s
46.
Image filename could not be generated
2009-05-22
Nazwa pliku obrazu nie mogła zostać wygenerowana