Translations by Ladislav Prskavec

Ladislav Prskavec has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 176 results
~
NautilusSvn
2009-03-27
NautilusSvn
~
Start/Restart Service
2009-03-27
Start/Restart Service
~
Test Asynchronicity
2009-03-27
Test Asynchronicity
~
Exit Service
2009-03-27
Exit Service
~
DBus
2009-03-27
DBus:
~
<span size="xx-large"><b>NautilusSvn</b></span>
2009-03-27
<span size="xx-large"><b>NautilusSvn</b></span>
~
Empty Message
2009-03-27
Prázdná zpráva
3.
The from revision field is required.
2009-03-27
Políčko z revize je povinné.
5.
Branch/tag
2009-03-27
Branch/tag
6.
Running Branch/tag Command...
2009-03-27
Spuštím příkaz branch/tag
7.
Completed Branch/tag
2009-03-27
Branch/tag dokončen.
8.
Update To Revision
2009-03-27
Aktualizace na revizi
2009-03-27
Update na revizi
9.
Updating...
2009-03-27
Aktualizuji
2009-03-27
Provádím update
10.
Completed Update
2009-03-27
Aktualizace dokončena.
2009-03-27
Update dokončen.
11.
The new name field is required
2009-03-27
Políčko nové jméno je povinné
12.
Rename
2009-03-27
Přejmenovat
13.
Running Rename Command...
2009-03-27
Spouštím příkaz Přejmenovat
14.
Completed Rename
2009-03-27
Přejmenování dokončeno.
15.
Cannot annotate a directory
2009-03-27
Nemohu anotovat adresář
16.
Annotate - %s
2009-03-27
Anotace - %s
17.
Line
2009-03-27
Řádek
18.
Revision
2009-03-27
Revize
19.
Author
2009-03-27
Autor
20.
Date
2009-03-27
Datum
21.
Text
2009-03-27
Test
22.
The from revision field must be an integer
2009-03-27
Políčko revize musí obsahovat číslo
23.
Generating Annotation...
2009-03-27
Generuji anotaci
24.
Completed
2009-03-27
Dokončeno
25.
English
2009-03-27
Anglicky
26.
Select a program
2009-03-27
Vyberte program
27.
Are you sure you want to clear your repository paths?
2009-03-27
Opravdu chcete vymazat cesty k repozitory?
28.
Repository paths cleared
2009-03-27
Cesty k repozitory vymazány.
29.
Are you sure you want to clear your previous messages?
2009-03-27
Opravdu chcete vymazat zprávy?
30.
Previous messages cleared
2009-03-27
Zprávy vymazány.
31.
Are you sure you want to clear your authentication information?
2009-03-27
Opravdu chcete vymazat vaše autentikační údaje?
32.
Authentication information cleared
2009-03-27
Autentikační údaje vymazány.
33.
Cleanup
2009-03-27
Vyčistit
34.
Cleaning Up...
2009-03-27
Čistím
35.
Completed Cleanup
2009-03-27
Čištění dokončeno
36.
The from and to url fields are both required.
2009-03-27
Políčka z a url jsou povinná
37.
Relocate
2009-03-27
Přesunutí
2009-03-27
Relokace
38.
Running Relocate Command...
2009-03-27
Spouštím příkaz Přesunutí
39.
Completed Relocate
2009-03-27
Přesunutí dokončeno
40.
Path
2009-03-27
Cesta
42.
Loading...
2009-03-27
Nahrávám...
43.
Found %d item(s)
2009-03-27
Našel %d položek