Translations by Gontsa

Gontsa has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 61 results
1.
%
2009-09-13
%
2.
minutes.
2009-09-13
хвилин.
3.
<b>Autosave</b>
2009-09-13
<b>Автоматичне збереження</b>
4.
<b>Display</b>
2009-09-13
<b>Відображення</b>
5.
<b>Text font</b>
2009-09-13
<b>Шрифт тексту</b>
6.
<b>Themes</b>
2009-09-13
<b>Теми</b>
7.
<b>Warning!</b> You are about to close your current document leaving unsaved changes. If you continue, any changes will be lost.
2009-09-13
<b>Увага!</b>
8.
<b>Warning!</b> You are about to quit leaving documents with unsaved changes. If you continue, you will loose any changes that you have made.
2009-09-13
<b>Увага!</b>
9.
Autosave files every
2009-09-13
Автоматично зберігати файли кожні
10.
Background color:
2009-09-13
Колір тла:
11.
Border color:
2009-09-13
Колір рамки:
12.
Close without saving
2009-09-13
Закрити без збереження
13.
Custom
2009-09-13
На вибір
14.
Default _document font
2009-09-13
Типовий _шрифт документу
15.
Default _monospace font
2009-09-13
Типовий _моноширинний шрифт
16.
General
2009-09-13
Загальне
17.
Height:
2009-09-13
Висота:
18.
Indent new paragraphs
2009-09-13
Відступ у новому параграфі
19.
Modify line spacing (in pixels)
2009-09-13
Змінити міжстрокову відстань (у пікселах)
20.
Padding:
2009-09-13
Відступи:
21.
Presets:
2009-09-13
Конфігурації:
22.
Pyroom Preferences
2009-09-13
Конфігурація Pyroom
23.
Save changes?
2009-09-13
Зберегти зміни?
24.
Select a font
2009-09-13
Оберіть шрифт
25.
Show border
2009-09-13
Показувати рамку
26.
Text color:
2009-09-13
Колір тексту:
27.
Textbox background
2009-09-13
Колір текстового тла
28.
Theme
2009-09-13
Тема
29.
Width:
2009-09-13
Ширина:
30.
_Custom font
2009-09-13
_Шрифт на вибір
31.
_Save
2009-09-13
_Зберегти
32.
Theme Files
2009-09-13
Файли теми
34.
Style Changed to %s
2009-09-13
Стиль змінений на %s
35.
theme not found: %s
2009-09-13
тема не знайдена: %s
37.
Error
2009-09-13
Помилка
38.
Details...
2009-09-13
Подробиці...
39.
%prog [-v] [file1] [file2]...
2009-09-13
%prog [-v] [file1] [file2]...
41.
Welcome to Pyroom %s, type Control-H for help
2009-09-13
Вітаємо у Pyroom %s, щоб отримати допомогу натиснить Control-H
44.
Control-H: Show help in a new buffer
2009-09-13
Control-H: Показати допомогу у новому буфері
45.
Control-I: Show buffer information
2009-09-13
Control-I: Показати інформацію про буфер
46.
Control-P: Shows Preferences dialog
2009-09-13
Control-P: Показати діалог Конфігурації
47.
Control-N: Create a new buffer
2009-09-13
Control-N: Створити новий буфер
48.
Control-O: Open a file in a new buffer
2009-09-13
Control-O: Відткрити файл у новому буфері
49.
Control-Q: Quit
2009-09-13
Control-Q: Вийти
50.
Control-S: Save current buffer
2009-09-13
Control-S: Зберегти поточний буфер
51.
Control-Shift-S: Save current buffer as
2009-09-13
Control-Shift-S: Зберегти поточний буфер як...
52.
Control-W: Close buffer and exit if it was the last buffer
2009-09-13
Control-W: Закрити буфер та вийти, або перейти в останній буфер
53.
Control-Y: Redo last typing
2009-09-13
Control-Y: Відновити останне, що набрано
54.
Control-Z: Undo last typing
2009-09-13
Control-Z: Відмінити останне, що набрано
55.
Control-Page Up: Switch to previous buffer
2009-09-13
Control-Page Up: Переключитись на попередній буфер