Translations by Gabriel Rota

Gabriel Rota has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 199 results
1.
Object:
2011-01-16
Objekt:
2.
Nothing selected
2011-01-16
Prázdný výběr
3.
Transparent
2011-01-16
Průhledné
4.
Solid
2011-01-16
Pevné podloží
5.
Ground
2011-01-16
Zemina
6.
Bridge
2011-01-16
Most
7.
Water
2011-01-16
Voda
8.
Lava
2011-01-16
Láva
9.
Remove
2011-01-16
Odstranit
10.
Direction:
2011-01-16
Směr:
11.
Left
2011-01-16
Vlevo
12.
Misc
2011-01-16
Ostatní
13.
Right
2011-01-16
Vpravo
14.
ReleaseRate:
2011-01-16
Rychlost vypouštění:
15.
Para-X:
2011-01-16
Para-X:
16.
Para-Y:
2011-01-16
Para-Y:
17.
Scroll-X:
2011-01-16
Posun-X:
18.
Scroll-Y:
2011-01-16
Posun-Y:
19.
Owner Id:
2011-01-16
Id vlastníka:
20.
Z-Pos:
2011-01-16
Z-Poz:
21.
Color:
2011-01-16
Barva:
22.
Small Stars:
2011-01-16
Malé hvězdy:
23.
Middle Stars:
2011-01-16
Střední hvězdy:
24.
Large Stars:
2011-01-16
Velké hvězdy:
25.
Repeat:
2011-01-16
Opakování:
29.
Object: [Group]
2011-01-16
Objekt: [Skupina]
30.
Group not supported
2011-01-16
Skupina není podporována
31.
Object:
2011-01-16
Objekt:
33.
Open level...
2011-01-16
Otevřít úroveň...
34.
Save level...
2011-01-16
Uložit úroveň...
35.
Save level as...
2011-01-16
Uložit úroveň jako...
36.
Play level...
2011-01-16
Hrát úroveň...
37.
Configure actions
2011-01-16
Nastavit akce
38.
Configure level
2011-01-16
Nastavit úroveň
39.
Display object properties
2011-01-16
Zobrazit vlastnosti objektu
40.
Show object insertion window
2011-01-16
Zobrazit okno pro vkládání objektů
42.
Duplicate the selected objects
2011-01-16
Duplikovat vybrané objekty
43.
Delete the selected objects
2011-01-16
Vymazat vybrané objekty
44.
Raise object to top
2011-01-16
Zdvihnout objekt navrch
45.
Raise object
2011-01-16
Zdvihnout objekt
46.
Lower object
2011-01-16
Zatlačit objekt
47.
Lower object to bottom
2011-01-16
Zatlačit objekt dospod
48.
Flip object horizontally
2011-01-16
Překlopit objekt horizontálně
49.
Flip object vertically
2011-01-16
Překlopit objet vertikálně
50.
Rotate object -90 degree
2011-01-16
Otočit objekt o -90 stupňů
51.
Rotate object 90 degree
2011-01-16
Otočit objekt o 90 stupňů
52.
Display help
2011-01-16
Zobrazit nápovědu
53.
Exit
2011-01-16
Konec
54.
Datadir
2011-01-16
Datový adresář
55.
Userdir
2011-01-16
Uživatelský adresář