Translations by MIguel Lopez ARTICA

MIguel Lopez ARTICA has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 65 results
~
Updating
2015-06-22
Aktualizacja
~
Pandora FMS host
2015-06-22
host Pandory FMS
~
5 hours
2015-06-22
5 godzin
~
Alerts Fired
2015-06-22
Powiadomienia odpalona
~
Successfully deleted export target
2015-06-22
Usunięto obiekt eksportu
~
Error deleting event
2015-06-22
Błąd podczas usuwania zdarzenia
~
5 days
2015-06-22
5 dni
~
There was a problem loading alert
2015-06-22
Wystąpił problem podczas wczytywania powiadomienia
83.
Services
2015-06-22
Usługi
525.
Version
2015-06-22
Wersja
761.
Service
2015-06-22
Usługa
1404.
Server name
2015-06-22
Nazwa serwera
1405.
Group name
2015-06-22
Nazwa grupy
1848.
Hour
2015-06-22
Godzina
1893.
Agent successfully updated
2015-06-22
Agent zaktualizowany pomyślnie
2021.
Extra options
2015-06-22
Opcje dodatkowe
2341.
There are no agents included in this group
2015-06-22
W tej grupie nie ma żadnych agentów
2356.
Activate Metaconsole
2015-06-22
Aktywuj Metakonsolę
2377.
Size of collection
2015-06-22
Rozmiat kolekcji
2409.
Active directory server
2015-06-22
Serwer Active Directory
2410.
Active directory port
2015-06-22
Port Active Directory
2413.
Domain
2015-06-22
Domena
2439.
MySQL port
2015-06-22
port MySQL
2440.
Database name
2015-06-22
Nazwa bazy danych
2441.
Babel Enterprise host
2015-06-22
host Babel Enterprise
2442.
Integria host
2015-06-22
host Integria
2525.
Group management
2015-06-22
Zarządzanie grupą
2681.
Configuration
2015-06-22
Konfiguracja
2884.
Edit file
2015-06-22
Edytuj plik
2898.
Parameters
2015-06-22
Parametry
3307.
Timeout
2015-06-22
Limit czasu
3467.
Forward SNMP traps to agent (if exist)
2015-06-22
Przesyłaj pułapki SNMP do agenta (jeśli istnieje)
3470.
Use Enterprise ACL System
2015-06-22
Użyj systemu Enterprise ACL
3473.
Seconds
2015-06-22
Sekund
3507.
Host
2015-06-22
Host
3508.
Database user
2015-06-22
Użytkownik bazy danych
3509.
Database password
2015-06-22
Hasło bazy danych
3673.
Category
2015-06-22
Kategoria
3983.
Move to up
2015-06-22
Przesuń w górę
4099.
2 hours
2015-06-22
2 godziny
4100.
3 hours
2015-06-22
3 godziny
4101.
6 hours
2015-06-22
6 godzin
4102.
12 hours
2015-06-22
12 godzin
4104.
2 days
2015-06-22
2 dni
4105.
4 days
2015-06-22
4 dni
4109.
2 months
2015-06-22
2 miesiące
4110.
6 months
2015-06-22
6 miesięcy
4111.
1 year
2015-06-22
1 rok
4343.
Export targets
2015-06-22
Obiekty eksportowane
4344.
Error updating export target
2015-06-22
Błąd podczas aktualizacji obiektu eksportu