Translations by Jelon Zawodowiec

Jelon Zawodowiec has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1222 results
~
Notes attached to incident
2012-05-08
Notatki dołączone do incydentu
~
Opened at
2012-05-08
Otwarty
~
All priorities
2012-05-08
Wszystkie priorytety
~
Add note
2012-05-08
Dodaj notatkę
~
Incident details
2012-05-08
Szczegóły incydentu
~
File could not be uploaded
2012-05-08
Nie udało się przesłać pliku
~
Incident management
2012-05-08
Zarządzanie incydentami
~
All incidents
2012-05-08
Wszystkie incydenty
~
Update incident
2012-05-08
Aktualizuj incydent
~
File uploaded
2012-05-08
Plik przesłano
~
Become owner
2012-05-08
Przejmij własność
~
Delete incidents
2012-05-08
Usuń incydenty
~
No incidents match your search filter
2012-05-08
Żaden incydent nie pasuje do filtru wyszukiwania
~
Error creating incident
2012-05-08
Błąd podczas tworzenia incydentu
~
Autorefresh time
2012-05-08
Interwał autoodświeżania
~
Successfully validated
2012-05-08
Zatwierdzono
~
Marquee display
2012-05-08
Wyświetl Neon
~
You have %d unread message(s)
2012-05-08
Masz %d nieprzeczytanych wiadomości
~
times
2012-05-08
razy
~
Create incident
2012-05-08
Stwórz incydent
~
Successfully reclaimed ownership
2012-05-08
Udane przejęcie uprawnień
~
File could not be saved due to database error
2012-05-08
Plik nie mógł być zapisany z powodu błędu bazy danych
~
You can not change your user info from Pandora FMS under the current authentication scheme
2012-05-08
Nie można zmieniać danych użytkownika z konsoli Pandora FMS pracując w aktualnym schemacie autoryzacji
~
Could not reclame ownership
2012-05-08
Nie udało się przejąć uprawnień
~
Criticity
2012-05-08
Krytyczność
~
This user doesn't have any assigned profile/group
2012-05-08
Użytkownik nie ma przypisanego żadnego profilu/grupy
~
You can not change your password from Pandora FMS under the current authentication scheme
2012-05-08
Nie można zmieniać swojego hasła do Pandory, pracując w obecnym profilu autoryzacji
~
Error updating passwords: %s
2012-05-08
Błąd podczas aktualizacji hasła %s
~
Pandora FMS help system
2012-05-08
System pomocy Pandory FMS
~
Incidents by source
2012-05-08
Incydenty wg źródła pochodzenia
~
This is your last activity in Pandora FMS console
2012-05-08
To twoja ostatnia czynność w konsoli Pandora FMS
~
Your session is over. Please close your browser window to close this Pandora session.
2012-05-08
Sesja zakończona. Proszę zamknąć okno przeglądarki, aby zamknąć sesję Pandory.
~
Pandora FMS help system has been called with a help reference that currently don't exist. There is no help content to show.
2012-05-08
System pomocy dla Pandora FMS został wywołany dla aktualnie nieistniejącego elementu. Brak zawartości do wyświetlenia.
~
Main event view
2012-05-08
Główne okno zdarzeń
~
Message overview
2012-05-08
Przegląd Wiadomości
~
Event graph by user
2012-05-08
Wykres zdarzeń według użytkownika
~
Pandora FMS Diagnostic tool
2012-05-08
Narzędzie diagnostyczne Pandora FMS
~
Item
2012-05-08
Element
~
Data value
2012-05-08
Wartość danej
~
Pandora FMS Overview
2012-05-08
Przegląd Pandory FMS
~
Map could not be generated
2012-05-08
Nie udało się wygenerowac wykresu
~
Remote modules
2012-05-08
Zdalne moduły
~
Access to this page is restricted to authorized users only, please contact system administrator if you need assistance. <br><br>Please know that all attempts to access this page are recorded in security logs of Pandora System Database
2012-05-08
Dostęp do tej strony zastrzeżono tylko dla upoważnionych użytkowników. Proszę skontaktować się z administratorem systemu w celu uzyskania pomocy. <br><br> Każda próba uzyskania dostępu do tej strony jest zapisywana w logach bezpieczeństwa bazy danych Pandora FMS.
~
Simple
2012-05-08
Prosty
~
Updated at realtime
2012-05-08
Zaaktualizowane w czasie rzeczywistym
~
Layout
2012-05-08
Układ
~
Welcome to Pandora FMS
2012-05-08
Witaj w Pandora FMS
~
Enabled / Disabled
2012-05-08
Włączony / Wyłączony
~
Avg. Value
2012-05-08
Śr. Wartość
~
Could not be validated
2012-05-08
Nie można zatwierdzić