Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Odoo Translators (MOVED TO TRANSIFEX) instructions and Dutch guidelines.
110 of 99 results
1.
<p>
No activity yet on this contract.
</p><p>
In OpenERP, contracts and projects are implemented using
analytic account. So, you can track costs and revenues to analyse
your margins easily.
</p><p>
Costs will be created automatically when you register supplier
invoices, expenses or timesheets.
</p><p>
Revenues will be created automatically when you create customer
invoices. Customer invoices can be created based on sale orders
(fixed price invoices), on timesheets (based on the work done) or
on expenses (e.g. reinvoicing of travel costs).
</p>
module: hr_timesheet
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p>
Nog geen activiteit op dit contract.
</p><p>
In OpenERP, zijn contracten en projecten opgenomen als een kostenplaats.
Dus, kunt u uw kosten en opbrengsten bijhouden om zo uw marges te analyseren
</ p>
De kosten zullen automatisch gemaakt wanneer u inkoopfacturen, declaraties of
urenstaten boekt.
</ p>
Opbregsten worden automatisch gemaakt wanneer u klantfacturen maakt.
Klant facturen kunnen worden aangemaakt op basis van verkooporders
(vaste prijs facturen), op urenstaten (op basis van de verrichte werkzaamheden) of
op de uitgaven (bijv. doorrekeningen van reiskosten).
</p>
Translated by Christophe Simonis (OpenERP) on 2013-10-10
Located in model:ir.actions.act_window,help:hr_timesheet.act_analytic_cost_revenue
2.
Wed
module: hr_timesheet
Wo
Translated by Christophe Simonis (OpenERP) on 2013-10-10
Located in code:addons/hr_timesheet/report/user_timesheet.py:43 code:addons/hr_timesheet/report/users_timesheet.py:77
3.
(Keep empty for current_time)
module: hr_timesheet
(Leeg laten voor huidige tijd)
Translated by Christophe Simonis (OpenERP) on 2013-10-10
Located in view:hr.sign.out.project:0
4.
Group By...
module: hr_timesheet
Groepeer op...
Translated by Christophe Simonis (OpenERP) on 2013-10-10
Located in view:hr.analytic.timesheet:0
5.
Employees can encode their time spent on the different projects. A project is an analytic account and the time spent on a project generate costs on the analytic account. This feature allows to record at the same time the attendance and the timesheet.
module: hr_timesheet
Werknemer kunnen gewerkte tijd boeken op verschillende projecten. Een project is een kostenplaats en de gewerkte tijd op een project genereert kosten op de kostenplaats. Dit kenmerk laat tegelijkertijd de aanwezigheid en de urenverantwoording vastleggen.
Translated by Christophe Simonis (OpenERP) on 2013-10-10
Located in model:ir.actions.act_window,help:hr_timesheet.action_hr_timesheet_sign_in
6.
Unit of Measure
module: hr_timesheet
Maateenheid
Translated by Christophe Simonis (OpenERP) on 2013-10-10
Located in field:hr.employee,uom_id:0
7.
Analytic Journal
module: hr_timesheet
Kostenplaatsdagboek
Translated by Christophe Simonis (OpenERP) on 2013-10-10
Located in field:hr.employee,journal_id:0
8.
Stop Working
module: hr_timesheet
Stop met werken
Translated by Christophe Simonis (OpenERP) on 2013-10-10
Located in view:hr.sign.out.project:0
9.
Employee Timesheet
module: hr_timesheet
Urenstaat werknemer
Translated by Christophe Simonis (OpenERP) on 2013-10-10
Located in model:ir.actions.act_window,name:hr_timesheet.action_hr_timesheet_employee model:ir.ui.menu,name:hr_timesheet.menu_hr_timesheet_employee
10.
Timesheet
module: hr_timesheet
Urenstaat
Translated by Christophe Simonis (OpenERP) on 2013-10-10
Located in view:hr.analytic.timesheet:0 model:ir.ui.menu,name:hr_timesheet.menu_hr_reporting_timesheet
110 of 99 results

This translation is managed by OpenERP Dutch Translation Team, assigned by Odoo Translators (MOVED TO TRANSIFEX).

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Christophe Simonis (OpenERP).