Translations by Bartosz Sawicki

Bartosz Sawicki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 2070 results
~
Bad email address for option %(property)s: %(val)s
2008-01-15
Błędny adres email dla opcji %(property)s: %(val)s
~
%(file)s permissions must be 066x (got %(octmode)s)
2006-09-08
prawa dostępu do pliku %(file)s powinny być 066x (są %(octmode)s)
~
When you scrub attachments, they are stored in archive area and links are made in the message so that the member can access via web browser. If you want the attachments totally disappear, you can use content filter options.
2006-09-08
Odrzucenie załączników oznacza, że nadal będą one dostępne w archiwum na stronie www. Całkowite usunięcię załącznika możliwe jest dzięki opcji filtrowania formy.
2006-09-08
Odrzucenie załączników oznacza, że nadal będą one dostępne w archiwum na stronie www. Całkowite usunięcię załącznika możliwe jest dzięki opcji filtrowania formy.
~
%(file)s permissions must be 066x (got %(octmode)s)
2006-09-08
prawa dostępu do pliku %(file)s powinny być 066x (są %(octmode)s)
~
You are not allowed to post to this mailing list, and your message has been automatically rejected. If you think that your messages are being rejected in error, contact the mailing list owner at %(listowner)s.
2006-04-06
Nie masz uprawnień pozwalających na wysyłanie wiadomości na tą listę dyskusyjną. Twoje wiadomości są automatycznie odrzucane. Jeśli uważasz, że taka sytuacja jest błędna, skontaktuj się z opiekunen listy pod adresem %(listowner)s.
~
You have regular list members but non-digestified mail is turned off. They will receive mail until you fix this problem.
2006-04-06
Istnieją subskrybenci z włączonym trybem normalnym, a wyłączyłeś go globalnie. Ci ludzie nie będą otrzymywać poczty dopóki ten problem nie zostanie usunięty.
~
Address/name
2006-04-06
Adres/nazwisko użytkownika
~
When a new member is subscribed to this list, their initial set of options is taken from the this variable's setting.
2006-04-06
Podczas zapisywania się nowej osoby, jej opcje są ustawiane zgodnie z ustatawionymi tutaj.
~
Normally, Mailman sends the regular delivery messages to the mail server in batches. This is much more efficent because it reduces the amount of traffic between Mailman and the mail server. <p>However, some lists can benefit from a more personalized approach. In this case, Mailman crafts a new message for each member on the regular delivery list. Turning this feature on may degrade the performance of your site, so you need to carefully consider whether the trade-off is worth it, or whether there are other ways to accomplish what you want. You should also carefully monitor your system load to make sure it is acceptable. <p>Select <em>No</em> to disable personalization and send messages to the members in batches. Select <em>Yes</em> to personalize deliveries and allow additional substitution variables in message headers and footers (see below). In addition, by selecting <em>Full Personalization</em>, the <code>To</code> header of posted messages will be modified to include the member's address instead of the list's posting address. <p>When personalization is enabled, a few more expansion variables that can be included in the <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">message header</a> and <a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">message footer</a>. <p>These additional substitution variables will be available for your headers and footers, when this feature is enabled: <ul><li><b>user_address</b> - The address of the user, coerced to lower case. <li><b>user_delivered_to</b> - The case-preserved address that the user is subscribed with. <li><b>user_password</b> - The user's password. <li><b>user_name</b> - The user's full name. <li><b>user_optionsurl</b> - The url to the user's option page. </ul>
2006-04-06
W normalnych ustawieniach, Mailman wysyła wiadomości do serwera poczty w porcjach. Jest to znacznie bardziej efektywne, ponieważ redukuje ilość ruchu pomiędzy Mailman'em a serwerem poczty. <p>Jednakże, dla niektórych list pożądane jest bardziej spersonalizowane podejście. W tym przypadku Mailman tworzy nowy dla każdego zwykłego subskrybenta. Włączenie tej opcji może pogorszyć wydajność serwera, a zatem należy dokładnie rozważyć, czy jest to akceptowalne, czy też istnieją inne możliwości osiągnięcia celu. Powinieneś również dokładnie monitorować obciążenie systemu aby upewnić się, że jest ono akceptowalne. <p>Ustaw <em>Nie</em>, żeby wyłączyć personalizacje i wysyłać wszystkie wiadomości w porcjach. Ustawienie <em>Tak</em> pozwala na personalizację dostarczania i dodatkowe podstawianie zmiennych w nagłówku i stopce (patrz niżej). Opcja <em>Pełna Personalizacja</em>, pozwala dodatkowo zmienić pole nagłowka <code>To</code>, tak że zawiera adres członka a nie, adres listy. <p>Po włączeniu opcji personalizacji wykonywane są dwie dodatkowe operacje. Po pierwsze, nagłówek <code>To:</code> (<code>Do:</code>) wysyłanego listu jest modyfikowany tak, aby zawierał adres subskrybenta, a zatem list wygląda jakby był adresowany do użytkownika, a nie na listę. <p>Po drugie, ustawiane są dodatkowe zmienne, których można użyć w <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">nagłówku</a> i <a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">stopce</a> wiadomości. <p>Następujące zmienne będą udostępnione: <ul><li><b>user_address</b> - Adres użytkownika skonwertowany na małe litery. <li><b>user_delivered_to</b> - Adres użytkownika z zachowaniem wielkości liter. <li><b>user_password</b> - Hasło użytkownika. <li><b>user_name</b> - Imię i nazwisko użytkownika. <li><b>user_optionsurl</b> - Adres URL do strony WWW z ustawieniami opcji użytkownika. </ul>
~
Bad email address for option %(property)s: %(val)s
2006-04-06
Błędny adres e-mail dla opcji %(property)s: %(val)s
~
The message headers matched a filter rule
2006-04-06
Nagłówek wiadomości pasuje do reguł filtra
~
How big in Kb should a digest be before it gets sent out?
2006-04-06
Ile kilobajtów powienna mieć paczka zanim zostanie wysłana?
~
You are not allowed to post to this mailing list, and your message has been automatically rejected. If you think that your messages are being rejected in error, contact the mailing list owner at %(listowner)s.
2006-04-06
Nie masz uprawnień pozwalających na wysyłanie wiadomości na tą listę dyskusyjną. Twoje wiadomości są automatycznie odrzucane. Jeśli uważasz, że taka sytuacja jest błędna, skontaktuj się z opiekunen listy pod adresem %(listowner)s.
~
You have digest members, but digests are turned off. Those people will not receive mail.
2006-04-06
Istnieją subskrybenci z włączonym trybem paczek, a wyłączyłeś go globalnie. Ci ludzie nie będą otrzymywać poczty.
~
Normally, Mailman sends the regular delivery messages to the mail server in batches. This is much more efficent because it reduces the amount of traffic between Mailman and the mail server. <p>However, some lists can benefit from a more personalized approach. In this case, Mailman crafts a new message for each member on the regular delivery list. Turning this feature on may degrade the performance of your site, so you need to carefully consider whether the trade-off is worth it, or whether there are other ways to accomplish what you want. You should also carefully monitor your system load to make sure it is acceptable. <p>Select <em>No</em> to disable personalization and send messages to the members in batches. Select <em>Yes</em> to personalize deliveries and allow additional substitution variables in message headers and footers (see below). In addition, by selecting <em>Full Personalization</em>, the <code>To</code> header of posted messages will be modified to include the member's address instead of the list's posting address. <p>When personalization is enabled, a few more expansion variables that can be included in the <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">message header</a> and <a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">message footer</a>. <p>These additional substitution variables will be available for your headers and footers, when this feature is enabled: <ul><li><b>user_address</b> - The address of the user, coerced to lower case. <li><b>user_delivered_to</b> - The case-preserved address that the user is subscribed with. <li><b>user_password</b> - The user's password. <li><b>user_name</b> - The user's full name. <li><b>user_optionsurl</b> - The url to the user's option page. </ul>
2006-04-06
W normalnych ustawieniach, Mailman wysyła wiadomości do serwera poczty w porcjach. Jest to znacznie bardziej efektywne, ponieważ redukuje ilość ruchu pomiędzy Mailman'em a serwerem poczty. <p>Jednakże, dla niektórych list pożądane jest bardziej spersonalizowane podejście. W tym przypadku Mailman tworzy nowy dla każdego zwykłego subskrybenta. Włączenie tej opcji może pogorszyć wydajność serwera, a zatem należy dokładnie rozważyć, czy jest to akceptowalne, czy też istnieją inne możliwości osiągnięcia celu. Powinieneś również dokładnie monitorować obciążenie systemu aby upewnić się, że jest ono akceptowalne. <p>Ustaw <em>Nie</em>, żeby wyłączyć personalizacje i wysyłać wszystkie wiadomości w porcjach. Ustawienie <em>Tak</em> pozwala na personalizację dostarczania i dodatkowe podstawianie zmiennych w nagłówku i stopce (patrz niżej). Opcja <em>Pełna Personalizacja</em>, pozwala dodatkowo zmienić pole nagłowka <code>To</code>, tak że zawiera adres członka a nie, adres listy. <p>Po włączeniu opcji personalizacji wykonywane są dwie dodatkowe operacje. Po pierwsze, nagłówek <code>To:</code> (<code>Do:</code>) wysyłanego listu jest modyfikowany tak, aby zawierał adres subskrybenta, a zatem list wygląda jakby był adresowany do użytkownika, a nie na listę. <p>Po drugie, ustawiane są dodatkowe zmienne, których można użyć w <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">nagłówku</a> i <a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">stopce</a> wiadomości. <p>Następujące zmienne będą udostępnione: <ul><li><b>user_address</b> - Adres użytkownika skonwertowany na małe litery. <li><b>user_delivered_to</b> - Adres użytkownika z zachowaniem wielkości liter. <li><b>user_password</b> - Hasło użytkownika. <li><b>user_name</b> - Imię i nazwisko użytkownika. <li><b>user_optionsurl</b> - Adres URL do strony WWW z ustawieniami opcji użytkownika. </ul>
~
You have digest members, but digests are turned off. Those people will not receive mail.
2006-04-06
Istnieją subskrybenci z włączonym trybem paczek, a wyłączyłeś go globalnie. Ci ludzie nie będą otrzymywać poczty.
2006-04-06
Istnieją subskrybenci z włączonym trybem paczek, a wyłączyłeś go globalnie. Ci ludzie nie będą otrzymywać poczty.
~
The confirmation email has been sent.
2006-04-06
List potwierdzający został wysłany.
~
When a new member is subscribed to this list, their initial set of options is taken from the this variable's setting.
2006-04-06
Podczas zapisywania się nowej osoby, jej opcje są ustawiane zgodnie z ustatawionymi tutaj.
~
<b>Invalid confirmation string:</b> %(safecookie)s. <p>Note that confirmation strings expire approximately %(days)s days after the initial subscription request. If your confirmation has expired, please try to re-submit your subscription. Otherwise, <a href="%(confirmurl)s">re-enter</a> your confirmation string.
2006-04-06
<b>Nieprawidłowy kod potwierdzający:</b> %(safecookie)s. <p>Pamiętaj, że kody potwierdzające wygasają po około %(days)s dniach od wysłania pierwszej prośby o zapisanie. Jeśli ten czas już upłynął, spróbuj ponownie zapisać się. Możesz też <a href="%(confirmurl)s">wprowadzić ponownie</a> kod potwierdzający.
~
When a new member is subscribed to this list, their initial set of options is taken from the this variable's setting.
2006-04-06
Podczas zapisywania się nowej osoby, jej opcje są ustawiane zgodnie z ustatawionymi tutaj.
~
You have digest members, but digests are turned off. Those people will not receive mail.
2006-04-06
Istnieją subskrybenci z włączonym trybem paczek, a wyłączyłeś go globalnie. Ci ludzie nie będą otrzymywać poczty.
~
Bad email address for option %(property)s: %(val)s
2006-04-06
Błędny adres e-mail dla opcji %(property)s: %(val)s
~
This page allows you as the list owner, to permanent remove this mailing list from the system. <strong>This action is not undoable</strong> so you should undertake it only if you are absolutely sure this mailing list has served its purpose and is no longer necessary. <p>Note that no warning will be sent to your list members and after this action, any subsequent messages sent to the mailing list, or any of its administrative addreses will bounce. <p>You also have the option of removing the archives for this mailing list at this time. It is almost always recommended that you do <strong>not</strong> remove the archives, since they serve as the historical record of your mailing list. <p>For your safety, you will be asked to reconfirm the list password.
2006-04-06
Ta strona umożliwia administratorowi usunięcie tej listy dyskusyjnej z systemu. <strong>Tej operacji nie można cofnąć</strong>, a zatem powinieneś używać jej tylko wtedy, gdy jesteś absolutnie pewien, że lista jest już niepotrzebna. <p>Zwróć uwagę, że nie zostanie wysłana żadna informacja do subskrybentów, a po skasowaniu listy wszelkie wiadomości wysyłane na nią i na adresy administracyjne będą odbijane. <p>Możesz również skasować archiwa listy dyskusyjnej. W większości przypadków zalecane jest jednak <strong>pozostawienie</strong> archiwów służących jako zapis historyczny listy dyskusyjnej. <p>Dla bezpieczeństwa zostaniesz ponownie zapytany o hasło.
~
How big in Kb should a digest be before it gets sent out?
2006-04-06
Ile kilobajtów powienna mieć paczka zanim zostanie wysłana?
~
Invalid confirmation string. Note that confirmation strings expire approximately %(days)s days after the initial subscription request. If your confirmation has expired, please try to re-submit your original request or message.
2006-04-06
<b>Nieprawidłowy kod potwierdzający:</b> <p>Zauważ, że kody potwierdzające wygasają po około %(days)s dniach od wysłania pierwszej prośby o zapisanie. Jeśli ten czas już upłynął, spróbuj ponownie wypełnić formularz lub wysłać wiadomość.
~
How big in Kb should a digest be before it gets sent out?
2006-04-06
Ile kilobajtów powienna mieć paczka zanim zostanie wysłana?
2006-04-06
Ile kilobajtów powienna mieć paczka zanim zostanie wysłana?
~
Invalid confirmation string. Note that confirmation strings expire approximately %(days)s days after the initial subscription request. If your confirmation has expired, please try to re-submit your original request or message.
2006-04-06
<b>Nieprawidłowy kod potwierdzający:</b> <p>Zauważ, że kody potwierdzające wygasają po około %(days)s dniach od wysłania pierwszej prośby o zapisanie. Jeśli ten czas już upłynął, spróbuj ponownie wypełnić formularz lub wysłać wiadomość.
~
Previous message:
2006-04-06
Poprzednia wiadomość:
~
Invalid confirmation string. Note that confirmation strings expire approximately %(days)s days after the initial subscription request. If your confirmation has expired, please try to re-submit your original request or message.
2006-04-06
<b>Nieprawidłowy kod potwierdzający:</b> <p>Zauważ, że kody potwierdzające wygasają po około %(days)s dniach od wysłania pierwszej prośby o zapisanie. Jeśli ten czas już upłynął, spróbuj ponownie wypełnić formularz lub wysłać wiadomość.
~
You are not allowed to post to this mailing list, and your message has been automatically rejected. If you think that your messages are being rejected in error, contact the mailing list owner at %(listowner)s.
2006-04-06
Nie masz uprawnień pozwalających na wysyłanie wiadomości na tą listę dyskusyjną. Twoje wiadomości są automatycznie odrzucane. Jeśli uważasz, że taka sytuacja jest błędna, skontaktuj się z opiekunen listy pod adresem %(listowner)s.
~
This page allows you as the list owner, to permanent remove this mailing list from the system. <strong>This action is not undoable</strong> so you should undertake it only if you are absolutely sure this mailing list has served its purpose and is no longer necessary. <p>Note that no warning will be sent to your list members and after this action, any subsequent messages sent to the mailing list, or any of its administrative addreses will bounce. <p>You also have the option of removing the archives for this mailing list at this time. It is almost always recommended that you do <strong>not</strong> remove the archives, since they serve as the historical record of your mailing list. <p>For your safety, you will be asked to reconfirm the list password.
2006-04-06
Ta strona umożliwia administratorowi usunięcie tej listy dyskusyjnej z systemu. <strong>Tej operacji nie można cofnąć</strong>, a zatem powinieneś używać jej tylko wtedy, gdy jesteś absolutnie pewien, że lista jest już niepotrzebna. <p>Zwróć uwagę, że nie zostanie wysłana żadna informacja do subskrybentów, a po skasowaniu listy wszelkie wiadomości wysyłane na nią i na adresy administracyjne będą odbijane. <p>Możesz również skasować archiwa listy dyskusyjnej. W większości przypadków zalecane jest jednak <strong>pozostawienie</strong> archiwów służących jako zapis historyczny listy dyskusyjnej. <p>Dla bezpieczeństwa zostaniesz ponownie zapytany o hasło.
~
Send welcome messages to new subscribees?
2006-04-06
Wysłać list powitalny do nowo zapisanych subskrybentów?
~
This page allows you as the list owner, to permanent remove this mailing list from the system. <strong>This action is not undoable</strong> so you should undertake it only if you are absolutely sure this mailing list has served its purpose and is no longer necessary. <p>Note that no warning will be sent to your list members and after this action, any subsequent messages sent to the mailing list, or any of its administrative addreses will bounce. <p>You also have the option of removing the archives for this mailing list at this time. It is almost always recommended that you do <strong>not</strong> remove the archives, since they serve as the historical record of your mailing list. <p>For your safety, you will be asked to reconfirm the list password.
2006-04-06
Ta strona umożliwia administratorowi usunięcie tej listy dyskusyjnej z systemu. <strong>Tej operacji nie można cofnąć</strong>, a zatem powinieneś używać jej tylko wtedy, gdy jesteś absolutnie pewien, że lista jest już niepotrzebna. <p>Zwróć uwagę, że nie zostanie wysłana żadna informacja do subskrybentów, a po skasowaniu listy wszelkie wiadomości wysyłane na nią i na adresy administracyjne będą odbijane. <p>Możesz również skasować archiwa listy dyskusyjnej. W większości przypadków zalecane jest jednak <strong>pozostawienie</strong> archiwów służących jako zapis historyczny listy dyskusyjnej. <p>Dla bezpieczeństwa zostaniesz ponownie zapytany o hasło.
~
The confirmation email has been sent.
2006-04-06
List potwierdzający został wysłany.
2006-04-06
List potwierdzający został wysłany.
~
Next message:
2006-04-06
Następna wiadomość:
~
The confirmation email has been sent.
2006-04-06
List potwierdzający został wysłany.
~
Your unsubscription request has been forwarded to the list administrator for approval.
2006-04-06
Twoja prośba o wypisanie została przekazana do opiekuna listy i czeka na jego potwierdzenie.
~
Illegal Email Address: %(safeuser)s
2006-04-06
Nieprawidłowy adres: %(safeuser)s
1.
size not available
2006-04-06
rozmiar nie znany
2.
%(size)i bytes
2006-04-06
%(size)i bajtów
3.
No subject
2006-04-06
Brak tematu
4.
at
2006-04-06
w
7.
thread
2006-04-06
wątku
8.
subject
2006-04-06
tematu
9.
author
2006-04-06
autora
10.
date
2006-04-06
daty