Translations by Joan Queralt Gil

Joan Queralt Gil has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 3092 results
~
Block: Group portfolios
2017-09-07
Bloc: Pàgines del grup
~
Data that has been sent
2016-01-03
Dades que s'han enviat
~
Block: My portfolios
2015-09-23
Bloc: Les meves pàgines
~
Block: Note
2014-09-15
Bloc: Bloc de text
~
Block: PDF
2013-10-10
Bloc: PDF
~
Artefact: Personal website address
2012-10-24
Artefacte: Adreça del lloc web personal
~
Artefact: Official website address
2012-10-24
Artefacte: Adreça del lloc web oficial
~
%s has removed you from their friends list. Their reason was:
2012-10-24
%s us ha esborrat de la seva llista d'amics. La raó és:
~
Number of group homepages
2012-07-12
Nombre de pàgines d'inici de grups
~
Number of profile pages
2012-07-12
Nombre de pàgines de perfil
~
Number of portfolio pages
2012-07-12
Nombre de pàgines de portafolis
~
Number of dashboards
2012-07-12
Nombre de Consoles
~
Database type
2012-07-12
Tipus de base de dades
~
Number of blocks
2012-07-12
Nombre de blocs
~
Number of artefacts
2012-07-12
Nombre d'artefactes
~
Number of pages
2012-07-12
Nombre de pàgines
~
Number of blocks
2012-07-12
Nombre de blocs
~
Number of Moodle hosts
2012-07-12
Nombre d'hostes Moodle
~
Number of members of institution
2012-07-12
Nombre de membres de la institució
~
Number of friend relationships
2012-07-12
Nombre de relacions amb amics
~
Number of groups
2012-07-12
Nombre de grups
~
Number of wall posts
2012-07-12
Nombre d'entrades al mur
~
Number of group members
2012-07-12
Nombre de membres del grup
~
Number of forum posts
2012-07-12
Nombre d'entrades als fòrums
~
Number of institutions
2012-07-12
Nombre d'institucions
~
Block: Wall
2012-07-12
Bloc: Mur
~
Block: Profile information
2012-07-12
Bloc: Informació del perfil
~
Block: Plans
2012-07-12
Bloc: Plans
~
Block: Recent forum posts
2012-07-12
Bloc: Darreres entrades a fòrums
~
Block: Tagged journal entries
2012-07-12
Bloc: Entrades del diari etiquetades
~
Block: Résumé field
2012-07-12
Bloc: Camp del CV
~
Number of blocks
2012-07-12
Número de blocs
~
Block: Recent journal entries
2012-07-12
Bloc: Bloc: Darreres entrades al diari
~
Block: My inbox
2012-07-12
Bloc: La meva safata d'entrada
~
Block: Image
2012-07-12
Bloc: Imatge
~
Block: Embedded media
2012-07-12
Bloc: Multimèdia incrustat
~
Block: My groups
2012-07-12
Bloc: Els meus grups
~
Block: My friends
2012-07-12
Bloc: Els meus amics
~
Block: Some HTML
2012-07-12
Bloc: HTML
~
Block: Latest pages
2012-07-12
Bloc: Darreres pàgines
~
Block: Navigation
2012-07-12
Bloc: Navegació
~
Block: Creative Commons
2012-07-12
Bloc: Creative Commons
~
Block: External media
2012-07-12
Bloc: Multimèdia extern
~
Block: External feed
2012-07-12
Bloc: Alimentació externa
~
Block: Entire résumé
2012-07-12
Bloc: CV complet
~
Block: Google Apps
2012-07-12
Bloc: Google Apps
~
Block: Image gallery
2012-07-12
Bloc: Galeria d'imatges
~
Block: Group info
2012-07-12
Bloc: Informació del grup
~
Block: Folder
2012-07-12
Bloc: Carpeta
~
Block: Group members
2012-07-12
Bloc: Membres del grup