Translations by Knez

Knez has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 88 results
61.
Cinnamon started successfully, but one or more applets, desklets or extensions failed to load.
2019-03-31
Cimеt jе uspеšno pokrеnut, ali jеdno ili višе programčića, spravica ili proširеnja nisu mogla da sе učitaju.
63.
You can disable the offending extension(s) in Cinnamon Settings to prevent this message from recurring.
2019-03-31
Možеtе da isključitе proširеnjе sa smеtnjom u postavkama Cimеta radi sprеčavanja ponavljanja ovе porukе.
77.
Move
2019-03-31
Premesti
105.
Use the arrow or numeric keys to switch workspaces while dragging
2019-02-09
Koristi tipke strelica ili numeričke tipke za promenu radnih prostora pri povlačenju
132.
Move to monitor
2019-02-09
Premesti na ekran
137.
Recent
2019-02-09
Nedavno
139.
New Window
2019-02-09
Novi prozor
140.
Unpin from Panel
2019-02-09
Ukloni iz panela
141.
Pin to Panel
2019-02-09
Prikači na panel
142.
Remove from Autostart
2019-02-09
Ukloni iz automatskog pokretanja
143.
Add to Autostart
2019-02-09
Dodaj u automatsko pokretanje
144.
Create Shortcut
2019-02-09
Kreiraj prečicu
153.
Apps inhibiting power management:
2019-02-09
Aplikacije koje onemogućavaju upravljanje energijom:
233.
Battery full
2019-02-17
Napunjena baterije
234.
Battery almost full
2019-02-17
Baterija je skoro napunjena
235.
Battery good
2019-02-17
Energija baterije je dobra
236.
Low battery
2019-02-17
Energija baterije je slaba
237.
Critically low battery
2019-02-17
Energija baterije je kritično slaba
367.
Login Window
2018-08-03
Prozor za prijavljivanje
370.
Driver Manager
2018-08-03
Upravnik upravljačkih programa
380.
Manage Services and Units
2018-08-03
Upravljanje Servisima i Jedinicama
381.
systemd, units, services, systemctl, init
2018-08-03
systemd, jedinice, usluge, systemctl, init
400.
Strong
2018-08-03
Jaka
401.
Standard
2018-08-03
Uobičajeno
403.
The username must consist of only: - lower case letters (a-z) - numerals (0-9) - '.', '-', and '_' characters
2018-08-03
Korisničko ime mora da sadrži isključivo: - mala slova (a-z) - cifre (0-9) - i sledeće znake . , - ili _
404.
Account Type
2018-08-03
Vrsta naloga
405.
Full Name
2018-08-03
Ime i prezime
406.
Username
2018-08-03
Korisničko ime
407.
Invalid username
2018-08-05
Neispravno korisničko ime
408.
Users
2018-08-05
Korisnici
409.
Groups
2018-08-05
Grupe
410.
Click to change the picture
2018-08-05
Klikni za promenu slike
411.
Browse for more pictures...
2018-08-05
Pregledaj za više slika...
412.
Click to change the name
2018-08-05
Klikni za promenu imena
413.
Click to change the password
2018-08-05
Klikni za promenu lozinke
414.
Click to change the groups
2018-08-05
Klikni za promenu grupe
415.
Picture
2018-08-05
Slika
417.
Password
2018-08-05
Lozinka
419.
Images
2018-08-05
Slike
420.
No password set
2018-08-05
Lozinka nije postavljena
421.
Set at login
2018-08-05
Postavi prilikom prijave
422.
This user is currently logged in
2018-08-05
Ovaj korinik je trenutno prijavljen
423.
The user's home directory is encrypted. To preserve access to the encrypted directory, only the user should change this password.
2018-08-05
Lični direktorijum korisnika je šifrovan. Da biste zadržali pristup šifriranom direktoriju, samo korisnik može promeniti ovu lozinku.
424.
Are you sure you want to permanently delete %s and all the files associated with this user?
2018-08-05
Da li ste sigurni da želite trajno izbrisati %s i sve datoteke povezane sa ovim korisnikom?
425.
This group is set as %s's primary group
2019-02-17
Ova grupa je postavljena kao %s's osnovna grupa
426.
Are you sure you want to permanently delete %s?
2018-08-05
Da li ste sigurni da želite trajno izbrisati %s?
427.
Group Name
2018-08-05
Naziv grupe
428.
Previous instance
2019-02-17
Prethodni primerak
429.
Next instance
2018-08-05
Sledeći primerak
430.
More options
2018-08-05
Više mogućnosti