Translations by Saša Marjanović

Saša Marjanović has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1667 results
3.
Home
2020-01-18
Lični direktorijum
2020-01-05
Lična fascikla
7.
Print version
2020-01-05
Ispisivanje verzije programa
8.
GNOME Online Accounts is a service which runs in the background and which you can authorize to access your online accounts. Applications can then use this service to interact with your online accounts.
2020-05-14
"GNOME Online Accounts" je usluga koja radi u pozadini i kojoj možete dozvoliti da pristupi Vašim internet nalozima. Aplikacije zatim mogu koristiti ovu uslugu da komuniciraju sa Vašim internet nalozima.
2020-01-18
"GNOME Online Accounts" je usluga koja radi u pozadini i kojoj možeš dozvoliti da pristupi tvojim internet nalozima. Aplikacije zatim mogu koristiti ovu uslugu da komuniciraju sa tvojim internet nalozima.
2020-01-05
"GNOME Online Accounts" je usluga koja radi u pozadini i kojoj možete dozvoliti da pristupi vašim internet nalozima. Aplikacije zatim mogu koristiti ovu uslugu da komuniciraju sa vašim internet nalozima.
9.
The following accounts are supported in Cinnamon:
2020-05-14
Sledeći nalozi su podržani na Cinnamonu:
2020-01-05
Sledeći nalozi su podržani na Sinamonu:
10.
Allows Nemo to connect to Google Drive
2020-01-05
Dozvoljava Nemu da se poveže sa Google Diskom
11.
Allows Nemo to connect to an OwnCloud server
2020-01-18
Dozvoljava Nemu da se poveže sa OwnCloud serverom
2020-01-05
Dozvoljava Nemu da se poveže sa OwnCloud serverom.
13.
Launcher Properties
2020-01-05
Svojstva Pokretača
14.
Name:
2020-01-05
Naziv:
15.
Command:
2020-01-05
Naredba:
16.
Comment:
2020-01-05
Komentar:
17.
Browse
2020-01-05
Pretraži
18.
Launch in Terminal?
2020-01-18
Pokreni u Terminalu?
2020-01-05
Pokrenuti u Terminalu?
19.
Directory Properties
2020-01-05
Svojstva direktorijuma
21.
Restore the default menu layout
2020-05-14
Povrati podrazumevani raspored menija
22.
Restore System Configuration
2020-01-18
Vrati sistemske/početne podešavanja
2020-01-05
Vrati sistemska/početna podešavanja
24.
Ne_w Item
2020-01-05
Nova _stavka
26.
Delete
2020-01-05
Obriši
28.
Add/Edit Launcher
2020-01-05
Dodaj/Uredi Pokretač
29.
Type:
2020-01-05
Vrsta:
30.
Title:
2020-01-05
Naziv:
31.
Program:
2020-01-05
Program:
32.
Icon Name
2020-01-05
Naziv ikone
33.
Application
2020-01-05
Aplikacija
34.
Custom Application
2020-01-05
Prilagođena aplikacija
35.
Execution of '%s' failed:
2020-01-18
Izvršenje '%s' nije uspelo:
2020-01-05
Izvršenje '%s' nije uspelo
36.
Are you sure you want to remove '%s'?
2020-05-13
Da li ste sigurni da želite da isključite '%s'?
37.
Remove '%s'
2020-01-05
Ukloni '%s'
38.
About...
2020-01-05
O programu...
39.
Configure...
2020-01-05
Podesi...
40.
This applet does not support panels of that type. This can cause visual glitches in the panel.
2020-01-05
Ovaj aplet ne podržava panele tog tipa. Ovo može prouzrokovati vizuelne greške u tom panelu.
41.
Would you like to continue using it anyway, remove it from the panel, or try to move it to a different panel?
2020-05-14
Da li želite da nastavite da ga ipak koristite, da ga uklonite sa panela, ili da probate da ga pomerite na neki drugi panel?
2020-01-18
Da li želiš da nastaviš da ga ipak koristiš, da ga ukloniš sa panela, ili da probaš da ga pomeriš na neki drugi panel?
2020-01-05
Želite li da nastavite da ga ipak koristite, da ga uklonite sa panela, ili da probate da ga pomerite na neki drugi panel?
45.
A suitable panel could not be found. The applet has been removed instead.
2020-01-05
Odgovarajući panel nije ponađen. Umesto premeštanja, aplet je uklonjen.
46.
Certain applets do not allow multiple instances or were at their max number of instances so were not copied
2020-01-05
Pojedini apleti ne dozvoljavaju višestruke instance ili su na maksimalnom broju instanci pa stoga nisu kopirani
52.
Are you sure you want to remove workspace "%s"?
2020-05-14
Da li ste sigurni da želite da obrišete radnu površinu "%s"?
2020-01-18
Da li si siguran/na da želiš da obrišeš radnu površinu "%s"?
53.
Invalid overview options: Incorrect number of corners
2020-01-05
Neispravna podešavanja pregleda: neispravan broj uglova
54.
Execution time (ms):
2020-01-05
Vreme izvršenja (milisekundi):
55.
Loaded successfully
2020-01-18
Uspešno učitano
56.
Check your video drivers
2020-01-18
Proveri svoje grafičke drajvere
57.
Your system is currently running without video hardware acceleration.
2020-01-18
Tvoj sistem trenutno radi bez hardverskog grafičkog ubrzanja.