Translations by Marcin

Marcin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
7.
Print version
2017-10-13
Wyświetl wersję
21.
Restore the default menu layout
2017-10-13
Przywróć domyślny układ menu
22.
Restore System Configuration
2017-10-13
Przywróć konfigurację systemu
46.
Certain applets do not allow multiple instances or were at their max number of instances so were not copied
2016-11-14
Pewne aplety nie dopuszczają wielu instancji lub uzyskały maksymalną liczbę instancji dlatego nie zostały skopiowane
1178.
Show the number of missed notifications and the battery status
2016-11-14
Pokaż liczbę nieodebranych powiadomień oraz stan baterii
1400.
Menu hover delay
2016-11-14
Opóźnienie menu po najechaniu
2016-11-14
Opóźnienie w pojawieniu się menu po najechaniu
1401.
Delay before the menu opens when hovered
2016-11-14
Opóźnienie w otwarciu menu po najechaniu
1485.
Peek at the desktop on hover
2016-12-24
Szybki podgląd na pulpicie po najechaniu.
1486.
Peek at the desktop when hovering the applet
2016-12-24
Szybki podgląd na pulpicie po najechaniu na aplet.
1490.
Delay before Peek shows desktop
2016-12-24
Opóźnienie przed szybkim podglądem pulpitu.
1491.
Change the opacity of windows when peeking at the desktop
2016-12-24
Zmiana przeźroczystości okien podczas szybkiego podglądu na pulpicie.
1551.
Custom Applet Label
2016-11-14
Etykieta niestandardowego apletu
1552.
Set your custom label here. This field is unavailable unless the switch above is enabled
2016-11-14
Tutaj ustaw niestandardową etykietę. To pole jest nieaktywne do momentu gdy przełącznik powyżej zostanie włączony.