Translations by Kuba Niewiarowski

Kuba Niewiarowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 52 results
9.
The following accounts are supported in Cinnamon:
2017-11-11
Cinnamon obsługuje następujące konta:
10.
Allows Nemo to connect to Google Drive
2017-11-11
Pozwala Nemo łączyć się z Dyskiem Google
11.
Allows Nemo to connect to an OwnCloud server
2017-11-11
Pozwala Nemo łączyć się z serwerem OwnCloud
12.
The following accounts are supported in GNOME applications:
2017-11-11
Aplikacje GNOME obsługują następujące konta:
41.
Would you like to continue using it anyway, remove it from the panel, or try to move it to a different panel?
2017-11-11
Chcesz używać go mimo to, czy usunąć go z panelu albo spróbować przenieść na inny panel?
45.
A suitable panel could not be found. The applet has been removed instead.
2017-11-11
Nie znaleziono pasującego panelu. Aplet został usunięty.
215.
just now
2017-11-11
przed chwilą
216.
%d second ago
%d seconds ago
2017-11-11
%d sekundę temu
%d sekundy temu
%d sekund temu
217.
%d minute ago
%d minutes ago
2017-11-11
%d minutę temu
%d minuty temu
%d minut temu
453.
This is a system applet. It cannot be removed.
2017-11-11
To jest aplet systemowy. Nie może być usunięty.
454.
This is a system desklet. It cannot be removed.
2017-11-11
To jest desklet systemowy. Nie może być usunięty.
456.
This applet is currently enabled
2017-11-11
Ten aplet jest aktualnie włączony
457.
This desklet is currently enabled
2017-11-11
Ten desklet jest aktualnie włączony
464.
There are multiple instances enabled. Are you sure you want to remove all of them?
2017-11-11
Włączone jest wiele instancji. Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wszystkie z nich?
469.
Something went wrong while loading %s. Please make sure you are using the latest version, and then report the issue to its developer.
2017-11-11
Coś poszło nie tak podczas ładowania %s. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji i zgłoś problem twórcy programu.
478.
Refresh
2017-11-11
Odśwież
479.
Update all
2017-11-11
Aktualizuj wszystkie
482.
Your cache is out of date. Would you like to update it now?
2017-11-11
Dane w pamięci podręcznej wygasły. Odświeżyć je teraz?
496.
Downloading images:
2017-11-11
Pobieranie obrazów:
499.
Refreshing the cache
2017-11-11
Odświeżanie pamięci podręcznej
500.
Installing %s
2017-11-11
Instalacja %s
501.
An error occurred during the installation of %s. Please report this incident to its developer.
2017-11-11
Wystąpił problem podczas instalacji %s. Prosimy, zgłoś ten incydent twórcy programu.
502.
Uninstalling %s
2017-11-11
Deinstalacja %s
548.
A quarter of the screen
2017-11-11
Ćwiartka ekranu
549.
A third of the screen
2017-11-11
Trzecia część ekranu
608.
Next Panel
2017-11-11
Następny panel
749.
Enable
2017-11-11
Włącz
750.
Disable
2017-11-11
Wyłącz
751.
Disable all
2017-11-11
Wyłącz wszystko
766.
RGBA
2017-11-11
RGBA
767.
RGB
2017-11-11
RGB
768.
BGR
2017-11-11
BGR
769.
Vertical RGB
2017-11-11
Pionowe RGB
770.
Vertical BGR
2017-11-11
Pionowe BGR
776.
RGBA Order
2017-11-11
Układ RGBA
777.
The order of subpixel elements on an LCD screen, only used when antialiasing is set to 'rgba'
2017-11-11
Układ subpikseli ekranu LCD, wykorzystywane jedynie przy wybranej opcji "rgba"
1013.
Use multiple fingers for right and middle click
2017-11-11
Użyj wielu palców jako prawego i środkowego przycisku
1014.
Click actions
2017-11-11
Akcje przycisku
1016.
No scrolling
2017-11-11
Bez przewijania
1017.
Two-finger scrolling
2017-11-11
Przewijanie dwoma palcami
1018.
Edge scrolling
2017-11-11
Przewijanie przy krawędzi
1020.
Horizontal scrolling
2017-11-11
Przewijanie w poziomie
1033.
Connect to your online accounts
2017-11-11
Podłącz swoje konta online
1034.
google, facebook, twitter, yahoo, web, online, chat, calendar, mail, contact, owncloud, kerberos, imap, smtp, pocket, readitlater, account
2017-11-11
google, facebook, twitter, yahoo, web, online, czat, kalendarz, poczta, kontakt, owncloud, kerberos, imap, smtp, pocket, readitlater, konto
1035.
Online Accounts
2017-11-11
Konta usług online
1036.
Information about GNOME Online Accounts
2017-11-11
Informacje o Kontach online GNOME
1038.
Panel height:
2017-11-11
Wysokość panelu:
1041.
Panel width:
2017-11-11
Szerokość panelu:
1085.
2 hours
2017-11-11
2 godziny
1086.
3 hours
2017-11-11
3 godziny