Translations by Jan Ligudziński

Jan Ligudziński has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

117 of 17 results
861.
Push tile down
2013-11-28
Zepchnij kafelek na dół
919.
Memory
2013-11-28
Pamięć
920.
GiB
2013-11-28
GiB
1389.
Enable Window Tiling and Snapping
2013-11-28
Włącz kafelkowanie i przyciąganie okien
1390.
Maximize, instead of tile, when dragging a window to the top edge
2013-11-28
Maksymalizuj, zamiast kafelkować, okno przeciągnięte do górnej krawędzi ekranu
1501.
Select an icon to show in the panel.
2013-11-28
Wybierz ikonę do pokazywania na twoim panelu.
1504.
Enter custom text to show in the panel.
2013-11-28
Wpisz własny tekst do pokazywania na panelu.
1517.
Choose whether or not to show bookmarks and places in the menu.
2013-11-28
Wybierz, czy pokazywać w menu zakładki i miejsca.
1522.
Enable autoscrolling in application list
2013-11-28
Włacz automatyczne przewijanie listy aplikacji
1523.
Choose whether or not to enable smooth autoscrolling in the application list.
2013-11-28
Wybierz, czy włączyć automatyczne przewijanie listy aplikacji.
1525.
Allows path entry in the menu search box.
2013-11-28
Zezwala na wprowadzanie ścieżek w wyszukiwarce menu.
1528.
Open the menu when I move my mouse over it
2013-11-28
Otwieraj menu, kiedy przesunę nad nie wskaźnik myszy
1529.
Enable opening the menu when the mouse enters the applet
2013-11-28
Włacz otwieranie menu, kiedy wskaźnik myszy jest na aplecie
1534.
Open the menu editor
2013-11-28
Otwórz edytor menu
1535.
Press this button to customize your menu entries.
2013-11-28
Naciśnij ten przycisk, by dostosować opcje swojego menu.
1698.
A combo selection can select between int, boolean, float, and string values
2013-11-28
Wybór kombinowany może wybierać spośród wartości całkowitoliczbowych, boole'owskich, zmiennoprzecinkowych i tekstowych.
1772.
Check this to show week numbers in the calendar.
2013-11-28
Zaznacz to, by pokazywać w kalendarzu numery tygodni.