Translations by Dariusz Duma

Dariusz Duma has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 81 results
1.
Unknown
2012-03-08
Nieznane
4.
File System
2012-03-07
System plików
5.
Search
2012-03-07
Szukaj
6.
%1$s: %2$s
2012-03-08
%1$s: %2$s
27.
Copy
2012-03-07
Kopiuj
28.
Paste
2012-03-07
Wklej
41.
Execution of '%s' failed:
2012-03-07
Uruchomienie '%s' nie powiodło się
53.
Show Text
2012-03-08
Wyświetl tekst
54.
Hide Text
2012-03-07
Ukryj tekst
77.
No
2012-03-08
Nie
78.
Yes
2012-03-08
Tak
79.
OK
2012-03-08
Potwierdź
84.
Applets
2012-03-08
Aplety
91.
Restart Cinnamon
2012-03-08
Uruchom ponownie Cinnamon
112.
Minimize
2012-03-08
Minimalizuj
114.
Maximize
2012-03-08
Maksymalizuj
122.
Restore
2012-03-08
Przywróć
129.
Accessibility
2012-03-08
Ułatwienia dostępu
130.
Zoom
2012-03-08
Przybliż
133.
Sticky Keys
2012-03-08
Trwałe klawisze
134.
Slow Keys
2012-03-08
Powolne klawisze
135.
Bounce Keys
2012-03-08
Odskakujące klawisze
139.
Universal Access Settings
2012-03-08
Ustawienia ułatwień dostępu
197.
Lock screen
2012-03-08
Zablokuj ekran
198.
Lock the screen
2012-03-08
Zablokuj ekran
199.
Logout
2012-03-08
Wyloguj
201.
Quit
2012-03-08
Zakończ
205.
unmanaged
2012-03-08
niezarządzane
208.
authentication required
2012-03-08
wymagane jest uwierzytelnienie
209.
firmware missing
2012-03-08
brak oprogramowania wbudowanego
210.
cable unplugged
2012-03-08
kabel odłączony
212.
connection failed
2012-03-08
połączenie się nie powiodło
214.
Connected (private)
2012-03-08
Połączono (prywatne)
219.
Auto Ethernet
2012-03-08
Automatyczne połączenie Ethernet
220.
Auto broadband
2012-03-08
Automatyczne połączenie komórkowe
221.
Auto dial-up
2012-03-08
Automatyczne połączenie wdzwaniane
224.
Auto wireless
2012-03-08
Automatyczne połączenie bezprzewodowe
226.
Enable networking
2012-03-08
Włącz obsługę sieci
227.
Wired
2012-03-08
Przewodowe
228.
Wireless
2012-03-08
Bezprzewodowe
229.
Mobile broadband
2012-03-08
Komórkowe
230.
VPN Connections
2012-03-08
Połączenia VPN
231.
Network Settings
2012-03-08
Ustawienia sieci
233.
Connection failed
2012-03-08
Połączenie się nie powiodło
234.
Activation of network connection failed
2012-03-08
Aktywacja połączenia sieciowego się nie powiodła
242.
Connected to the wireless network
2012-03-08
Połączono z siecia bezprzewodową
245.
Connected to the wired network
2012-03-08
Połączono z siecia przewodową
246.
Connected to the cellular network
2012-03-08
Połączono z siecia komórkową
247.
Connected to the VPN
2012-03-08
Połączono z VPN
248.
Connected to the network
2012-03-08
Połączono z siecia