Translations by Dariusz Duma

Dariusz Duma has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 84 results
1.
Unknown
2012-03-08
Nieznane
4.
File System
2012-03-07
System plików
5.
Search
2012-03-07
Szukaj
6.
%1$s: %2$s
2012-03-08
%1$s: %2$s
35.
Execution of '%s' failed:
2012-03-07
Uruchomienie '%s' nie powiodło się
47.
Copy
2012-03-07
Kopiuj
48.
Paste
2012-03-07
Wklej
49.
Show Text
2012-03-08
Wyświetl tekst
50.
Hide Text
2012-03-07
Ukryj tekst
51.
Wrong password, please try again
2012-03-07
Błędne hasło, proszę spróbować ponownie
70.
No
2012-03-08
Nie
71.
Yes
2012-03-08
Tak
72.
OK
2012-03-08
Potwierdź
77.
Applets
2012-03-08
Aplety
82.
Restart Cinnamon
2012-03-08
Uruchom ponownie Cinnamon
87.
Failed to unmount '%s'
2012-03-08
Odmontowanie '%s' się nie powiodło
98.
Restore
2012-03-08
Przywróć
99.
Minimize
2012-03-08
Minimalizuj
100.
Maximize
2012-03-08
Maksymalizuj
108.
Accessibility
2012-03-08
Ułatwienia dostępu
109.
Zoom
2012-03-08
Przybliż
112.
Sticky Keys
2012-03-08
Trwałe klawisze
113.
Slow Keys
2012-03-08
Powolne klawisze
114.
Bounce Keys
2012-03-08
Odskakujące klawisze
116.
Universal Access Settings
2012-03-08
Ustawienia ułatwień dostępu
161.
Logout
2012-03-08
Wyloguj
163.
Quit
2012-03-08
Zakończ
165.
Type to search...
2012-03-08
Wyszukiwanie...
168.
unmanaged
2012-03-08
niezarządzane
171.
authentication required
2012-03-08
wymagane jest uwierzytelnienie
172.
firmware missing
2012-03-08
brak oprogramowania wbudowanego
173.
cable unplugged
2012-03-08
kabel odłączony
175.
connection failed
2012-03-08
połączenie się nie powiodło
177.
Connected (private)
2012-03-08
Połączono (prywatne)
182.
Auto Ethernet
2012-03-08
Automatyczne połączenie Ethernet
183.
Auto broadband
2012-03-08
Automatyczne połączenie komórkowe
184.
Auto dial-up
2012-03-08
Automatyczne połączenie wdzwaniane
187.
Auto wireless
2012-03-08
Automatyczne połączenie bezprzewodowe
189.
Enable networking
2012-03-08
Włącz obsługę sieci
190.
Wired
2012-03-08
Przewodowe
191.
Wireless
2012-03-08
Bezprzewodowe
192.
Mobile broadband
2012-03-08
Komórkowe
193.
VPN Connections
2012-03-08
Połączenia VPN
194.
Network Settings
2012-03-08
Ustawienia sieci
196.
Connection failed
2012-03-08
Połączenie się nie powiodło
197.
Activation of network connection failed
2012-03-08
Aktywacja połączenia sieciowego się nie powiodła
205.
Connected to the wireless network
2012-03-08
Połączono z siecia bezprzewodową
207.
Connected to the wired network
2012-03-08
Połączono z siecia przewodową
208.
Connected to the cellular network
2012-03-08
Połączono z siecia komórkową
209.
Connected to the VPN
2012-03-08
Połączono z VPN