Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
17 of 7 results
2.
Credits and License
(no translation yet)
In Ubuntu:
Kredite dhe Linçensimi
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-19
Located in docs/office/C/office.xml:3(title)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
(no translation yet)
In Ubuntu:
Ky dokument është i licensuar nga Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-19
Located in docs/office/C/office.xml:11(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Jeni i lirë të modifikoni, zgjeroni dhe të përmirësoni kodin e dokumentave të Ubuntu nën termat e kësaj license. Të gjitha punimet apo veprat e derivuara duhet të publikohen nën kushtet e po kësaj license.
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-19
Located in docs/office/C/office.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Ky dokumentim shpërndahet me shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë e shprehur të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATJES PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR SI ËSHTË PËRSHKRUAR MË LART.
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-19
Located in docs/office/C/office.xml:20(para)
11.
The Ubuntu Documentation Project
(no translation yet)
In Ubuntu:
Projekti i Dokumentimit të Ubuntu
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-19
Located in docs/office/C/office.xml:18(publishername)
20.
Database Application
(no translation yet)
In Ubuntu:
Programet Database
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-19
Located in docs/office/C/office.xml:81(title)
24.
translator-credits
Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
In Ubuntu:
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-12-02
Located in docs/office/C/office.xml:0(None)
17 of 7 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.