Browsing Filipino translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
110 of 108 results
1.
Gaming In <phrase>Kubuntu</phrase>
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:12(title)
2.
Credits and License
(no translation yet)
In Ubuntu:
Mga Pagkilala at Lisensya
Suggested by jdetras on 2010-04-08
Located in docs/games/C/games.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
(no translation yet)
In Ubuntu:
Ang kasulatang ito ay nailathala sa ilalim ng reative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Suggested by Dante G. on 2010-06-16
Located in docs/games/C/games.xml:11(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Malaya kang baguhin, palawigin at paunlarin ang source code ng mga dokumento ng Ubuntu sa ilalim ng panuntunan ng lisensyang ito. Ang lahat ng gawang hinango ay nararapat din ilathala sa ilalim ng lisensyang nabanggit.
Suggested by Dante G. on 2010-06-16
Located in docs/games/C/games.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Ang kasulatang ito ay ipinamamahagi nang may pag-asang ito ay magiging kapakipakinabang, ngunit NANG WALANG ANO-MANG KASIGURUHAN; ni wala itong ipinahihiwatig na kasiguruhang PANGKALAKALAN o PAGBAGAY SA ISANG LAYUNIN GAYA NG NABANGGIT SA PAGTATANGGI.
Suggested by Dante G. on 2010-06-16
Located in docs/games/C/games.xml:20(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:11(para)
8.
2009
(no translation yet)
Located in games/C/games.xml:14(year)
9.
Ubuntu Documentation Project
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:15(ulink)
10.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:15(holder)
110 of 108 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

No-one has contributed to this translation yet.