Translations by kozcan

kozcan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

124 of 24 results
2.
Opening link not supported on current platform (''{0}'')
2011-11-03
Link açma işlemi bu platformda desteklenmiyor (''{0}'')
86.
Toggle visibility of Changeset Manager window
2011-10-20
Değişiklik Listesi ekranını aç/kapat
106.
Copy coordinates of selected nodes to clipboard.
2011-10-20
Seçili noktanın koordinatlarını panoya kopyala
113.
Create multipolygon
2011-10-20
Çoklu poligon oluştur
177.
New offset
2011-10-20
Yeni ofset
181.
Adjust imagery offset
2011-10-20
Referans görüntü katmanı ofsetini ayarla
198.
The selected area is incomplete. Continue?
2011-10-20
Seçili alan tamamlanmamış. Devam edilsin mi?
210.
Split ways into fragments
2011-10-20
Yolu parçalara ayır
243.
Add Rectified Image
2011-10-20
Ortofoto resim ekle
246.
Merge layer
2011-10-20
Katmanları birleştir
257.
Click to abort merging nodes
2011-10-20
Nokta birleştirme işlemini iptal et
265.
Mirror selected nodes and ways.
2011-10-20
Seçili nokta ya da yolları aynala
293.
Ok
2011-10-20
Tamam
309.
Move nodes so all angles are 90 or 180 degrees
2011-10-20
Açıları 90 veya 180 derece olacak şekilde noktaları taşı
316.
Selection must consist only of ways and nodes.
2011-10-20
Seçim nokta veya yollardan oluşmalı
386.
Layers
2011-10-20
Katmanlar
1951.
Open a list of all loaded layers.
2011-10-20
Yüklenmiş katmanların listesini aç
2010.
mixed
2011-10-20
karma
2011.
Choose the OSM object type
2011-10-20
OSM nesne tipini seçin
2786.
Object could not be downloaded
Some objects could not be downloaded
2011-10-20
Nesneler indirilemedi
3576.
Draw inactive layers in other color
2011-10-20
Pasif katmanları farklı renkte çiz
2011-10-20
Pasif katmanları başka renkte çiz
3592.
Draw the inactive data layers in a different color.
2011-10-20
Pasif veri katmanlarını farklı renkte çiz
2011-10-20
Pasif veri katmanlarını başka renkte çiz