Translations by Cezar RB

Cezar RB has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 64 results
13.
Info
2010-10-22
Informații
15.
Revision
2009-11-14
Revizie
17.
License
2009-11-14
Licență
18.
Plugins
2009-11-14
Extensii
31.
Please select the target layer.
2009-11-14
Vă rog selectați stratul țintă
32.
Select target layer
2009-11-14
Selectați stratul țintă
33.
Cancel
2009-11-14
Anulează
35.
No target layers
2009-11-15
Niciun strat țintă
72.
selection
2010-10-22
selecție
77.
next
2010-10-22
următorul
78.
Nothing selected to zoom to.
2010-10-22
Nimic selectat pentru a transfoca
79.
Information
2010-10-22
Informații
2009-11-14
Informaţii
89.
File: {0}
2010-10-22
Fișier: {0}
103.
Copy
2009-11-15
Copiază
111.
Create Circle
2009-11-15
Creează Cerc
112.
Create a circle from three selected nodes.
2009-11-15
Creează un cerc din trei noduri selectate.
113.
Please select exactly two or three nodes or one way with exactly two or three nodes.
2009-11-15
Selectează te rog exact două sau trei noduri sau o cale cu exact două sau trei noduri.
114.
Those nodes are not in a circle. Aborting.
2010-10-22
Aceste noduri nu sunt în cerc. Se anulează
121.
Delete
2010-10-22
Șterge
122.
Delete selected objects.
2009-11-15
Șterge obiectele selectate.
152.
Download object...
2010-10-22
Descarcă obiect...
158.
Duplicate
2009-11-15
Duplicare
160.
Exit
2010-10-22
Ieșire
161.
Exit the application.
2010-10-22
Părăsiți aplicația
168.
Toggle fullscreen view
2010-10-22
Comută vizualizarea pe tot ecranul
169.
Export to GPX...
2010-10-22
Exportă ca GPX...
2009-11-14
Exportă ca GPX
172.
Export GPX file
2009-11-14
Exportă fișier GPX
242.
Rectified Image...
2009-11-15
Image Rectificată...
249.
Add Rectified Image
2009-11-15
Adaugă Imagine Rectificată
269.
Mirror
2009-11-14
În oglindă
273.
left
2009-11-15
stânga
274.
right
2009-11-15
la dreapta
287.
Continue
2009-11-14
Continuă
289.
Click to abort launching external browsers
2010-10-22
Click pentru a anula lansarea în execuție a navigatoarelor externe
291.
Open...
2009-11-14
Deschide...
306.
Open an URL.
2009-11-15
Deschide un URL...
316.
Close dialog and cancel downloading
2010-10-22
Închide fereastra și anulează descărcarea
365.
Please select at least one way.
2009-11-15
Selectează te rog cel puțin o cale.
370.
Save As...
2009-11-14
Salvează ca...
421.
Simplify Way
2009-11-15
Simplifică Calea
486.
Update data
2009-11-14
Actualizează datele
511.
Upload selection
2009-11-14
Încarcă selecție
569.
Downloaded GPX Data
2009-11-14
Descarcă date GPX
615.
Delete nodes or ways.
2009-11-15
Șterge noduri sau căi
632.
Add a new node to an existing way
2009-11-15
Adaugă nod nou la o cale existentă
634.
Create new node.
2009-11-15
Creează nod nou
637.
Start new way from last node.
2009-11-15
Începe cale nouă de la ultimul nod
758.
Search...
2009-11-14
Caută...