Translations by Matei

Matei has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 64 results
5.
Version {0}
2015-02-04
Versiunea {0}
34.
<html>There are no layers the source layer<br>''{0}''<br>could be merged to.</html>
2015-02-04
<html>Există straturi cu care stratul sursă<br>''{0}''<br>ar putea fi fuzionat.</html>
40.
Select WMS layers
2015-02-04
Alege straturile WMS
41.
Add layers
2015-02-04
Adaugă straturi
43.
Invalid service URL.
2015-02-04
Adresa serviciului invalidă
45.
Could not retrieve WMS layer list.
2015-02-04
Nu am putut obține lista cu straturile WMS
46.
Could not parse WMS layer list.
2015-02-04
Nu am putut parcurge lista de straturi WMS.
50.
Select image format for WMS layer
2015-02-04
Alege formatul raster pentru stratul WMS
53.
Add a node by entering latitude / longitude or easting / northing.
2015-02-04
Adaugă un nod prin introducerea latitudine/longitudine sau coordonate est/nord
61.
One or more nodes involved in this action is outside of the downloaded area.
2015-02-04
Unul sau mai multe noduri implicate în această acțiune sunt în afara zonei descărcate.
67.
Can not align a polygon. Abort.
2015-02-04
Nu pot alinia un poligon. Operațiune anulată.
68.
Intersection of three or more ways can not be solved. Abort.
2015-02-04
Intersecția a trei sau mai multe geometrii nu poate fi rezolvată. Operațiune anulată.
69.
Two parallels ways found. Abort.
2015-02-04
Două geometrii paralele au fost găsite. Operațiune anulată.
75.
problem
2015-02-05
problemă
117.
Create multipolygon
2015-02-04
Creează un multipoligon
163.
Enable/disable expert mode
2015-02-06
Activează/dezactivează modul expert
164.
Follow line
2015-02-06
Urmează linia
165.
Continues drawing a line that shares nodes with another line.
2015-02-06
Continuă desenarea unei linii care are noduri în comun cu altă linie
166.
Follow
2015-02-06
Urmărește
167.
Fullscreen view
2015-02-06
Vedere pe tot ecranul
174.
Display history information about OSM ways, nodes, or relations.
2015-02-04
Afișează istoria informațiilor despre obiectele, nodurile, sau relațiile OSM
175.
Show history
2015-02-04
Arată istoric
176.
History (web)
2015-02-04
Istoric (web)
177.
Display history information about OSM ways, nodes, or relations in web browser.
2015-02-04
Afișează istoricul informațiilor despre noduri, geometrii sau relații OSM în navigatorul web.
179.
Adjust the position of this imagery layer
2015-02-04
Reglează poziția imaginii de fundal
181.
Offset bookmark already exists. Overwrite?
2015-02-04
Însemnarea pentru deviație există deja. Suprascrie?
182.
Adjust imagery offset
2015-02-04
Ajustează deplasarea imaginii
183.
Use arrow keys or drag the imagery layer with mouse to adjust the imagery offset. You can also enter east and north offset in the {0} coordinates. If you want to save the offset as bookmark, enter the bookmark name below
2015-02-04
Folosește săgețile sau mouse-ul pentru a ajusta deplasarea imaginii De asemenea poți introduce manual deplasarea spre est și nord în {0} coordonate. Dacă vrei să salvezi deplasarea într-un bookmark, introdu-i numele dedesubt.
185.
Bookmark name:
2015-02-04
Nume insemnare:
186.
Advanced info
2015-02-04
Informații avansate
188.
Advanced info (web)
2015-02-04
Informații avansate (web)
189.
Display object information about OSM nodes, ways, or relations in web browser.
2015-02-04
Afișează informațiile despre obiect a nodurilor,geometriilor sau relațiilor OSM.
192.
Join overlapping Areas
2015-02-04
Unește suprafețele care se suprapun
193.
Joins areas that overlap each other
2015-02-04
Unește suprafețe care se suprapun între ele
204.
Removed duplicate nodes
2015-02-06
Am șters nodurile duplicate
206.
Added node on all intersections
2015-02-06
Am adăugat noduri la toate intersecțiile
208.
Assemble new polygons
2015-02-06
Asamblează noi poligoane
209.
Delete relations
2015-02-06
Șterge relații
210.
Delete Ways that are not part of an inner multipolygon
2015-02-06
Șterge obiecte care nu fac parte dintr-un multipoligon interior
211.
Some of the ways were part of relations that have been modified.<br>Please verify no errors have been introduced.
2015-02-06
Unele obiecte făceau parte din relații care au fost modificate.<br>Te rog verifică dacă nu au fost introduse erori.
212.
Fix tag conflicts
2015-02-06
Repară conflictele din tag-uri
213.
Split ways into fragments
2015-02-06
Împarte obiectele în fragmente
214.
Sorry. Cannot handle multipolygon relations with multiple outer ways.
2015-02-06
Îmi pare rău, nu pot să manipulez relații pe multipoligoane cu margini exterioare multiple.
216.
Sorry. Cannot handle way that is outer in multiple multipolygon relations.
2015-02-06
Îmi pare rău, nu pot să manipulez un obiect exterior dintr-o relație multipoligon.
217.
Sorry. Cannot handle way that is both inner and outer in multipolygon relations.
2015-02-06
Îmi pare rău, nu pot să manipulez obiectele care sunt și înăuntru și în afara relațiilor multipoligon.
218.
Sorry. Cannot handle way that is inner in multiple multipolygon relations.
2015-02-06
Îmi pare rău, nu pot să manipulez obiectele care sunt înăuntrul mai multor relații multipoligon.
219.
Removed Element from Relations
2015-02-06
Am șters Element din Relații.
220.
Remove tags from inner ways
2015-02-06
Șterge tag-urile din obiectele interioare
221.
Joined overlapping areas
2015-02-06
Am unit suprafețele suprapuse
222.
Join Node to Way
2015-02-06
Atașează Nodul unui Obiect