Translations by Abdurazak kedir

Abdurazak kedir has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
1.
About
2021-05-09
Waayee
2.
Display the about screen.
2021-05-09
waahee foddaa muldhisi
3.
Help: {0}
2021-05-09
gargarsaa:{0}
4.
Java OpenStreetMap Editor
2021-05-09
jaavaa
6.
Last change at {0}
2021-05-09
yeroo dhumaa jijjiramee{0}
7.
Java Version {0}
2021-05-09
maxxaansa jaavaa{0}
8.
Homepage
2021-05-09
fuula jalqaba
9.
Translations
2021-05-09
jijjirraa
10.
Follow us on
2021-05-09
nu hordofaa
11.
Preferences are stored in {0}
2021-05-09
Akkaata wal fakkeenyatin kuusuun{0}
12.
Symbolic names for directories and the actual paths:
2021-05-09
maqaa mallaatoolee kuusaa fi eddoosaani:
13.
Info
2021-05-09
oddeessi
14.
Readme
2021-05-09
na dubbisi
15.
Revision
2021-05-09
keessa deebi
16.
Contribution
2021-05-09
gummaacha
17.
License
2021-05-09
ragaa
18.
Plugins
2021-05-09
itti madaaksuu
19.
Installation Details
2021-05-09
Akkaataa itti feetuu
2021-05-09
Akkaataa itti wal simaachistuu