Translations by Thomas van der Burgt

Thomas van der Burgt has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 62 results
34.
<html>There are no layers the source layer<br>''{0}''<br>could be merged to.</html>
2009-10-20
<html>Er zijn geen lagen waarmee de bron laag<br>''{0}''<br> kan samenvoegen.</html>
35.
No target layers
2009-10-20
Geen doel lagen
178.
Export GPX file
2009-10-20
Export GPX bestand
271.
Merge selection
2009-10-20
Selectie samenvoegen
293.
Continue
2009-10-20
Doorgaan
300.
Opening files
2009-10-20
Bestanden aan het openen
308.
Opening file ''{0}'' ...
2009-10-20
Bestand ''{0}'' aan het openen...
314.
Enter an URL from where data should be downloaded
2009-10-20
Geef een URL waarvandaan de data gedownload moet worden
321.
Start downloading data
2009-10-20
Start het downloaden van data
322.
Close dialog and cancel downloading
2009-10-20
Sluit dialoog en stop het downloaden
332.
Usage
2009-10-20
Gebruik
361.
Could not rename file ''{0}''
2009-10-20
Kon bestand ''{0}'' niet hernoemen
377.
No Exporter found! Nothing saved.
2009-10-20
Geen exporter gevonden! Niets opgeslagen.
498.
Update data
2009-10-20
Update data
502.
No current dataset found
2009-10-20
Geen huidige dataset gevonden
505.
Updates the currently selected objects from the server (re-downloads data)
2009-10-20
Update de huidige geselecteerde objecten van de server (herdownload data)
510.
Upload data
2009-10-20
Upload data
523.
Upload selection
2009-10-20
Upload selectie
593.
No data found in this area.
2009-10-20
Geen data in dit gebied gevonden.
608.
Updating data
2009-10-20
data aan het updaten
700.
Move elements
2009-10-20
Verplaats elementen
701.
Move them
2009-10-20
Verplaats ze
702.
Undo move
2009-10-20
Verplaatsing ongedaan maken
787.
Relation ...
2009-10-20
Relatie ...
788.
... refers to relation
2009-10-20
... verwijst naar relatie
789.
Cycling dependencies
2009-10-20
Fietsen afhankelijkheden
803.
Add node {0}
2009-10-20
Knooppunt {0} toevoegen
804.
Add way {0}
2009-10-20
Weg {0} toevoegen
805.
Add relation {0}
2009-10-20
Relatie {0} toevoegen
808.
Change node {0}
2009-10-20
Knooppunt {0} veranderen
809.
Change way {0}
2009-10-20
Weg {0} veranderen
810.
Change relation {0}
2009-10-20
Relatie {0} veranderen
813.
Remove "{0}" for node ''{1}''
2009-10-20
Vervang "{0}" met knooppunt "{1}"
814.
Remove "{0}" for way ''{1}''
2009-10-20
Vervang "{0}" met weg "{1}"
815.
Remove "{0}" for relation ''{1}''
2009-10-20
Vervang "{0}" met relatie "{1}"
816.
Set {0}={1} for node ''{2}''
2009-10-20
Zet {0}={1} voor knooppunt ''{2}''
817.
Set {0}={1} for way ''{2}''
2009-10-20
Zet {0}={1} voor weg ''{2}''
818.
Set {0}={1} for relation ''{2}''
2009-10-20
Zet {0}={1} voor relatie ''{2}''
825.
Change relation member role for {0} {1}
2009-10-20
Verander relatie leden rol voor {0} {1}
831.
Delete {0} object
Delete {0} objects
2009-10-20
Verwijder {0} object
Verwijder {0} objecten
832.
Delete {0} node
Delete {0} nodes
2009-10-20
Verwijder {0} knooppunt
Verwijder {0} knooppunten
833.
Delete {0} way
Delete {0} ways
2009-10-20
Verwijder {0} weg
Verwijder {0} wegen
834.
Delete {0} relation
Delete {0} relations
2009-10-20
Verwijder {0} relatie
Verwijder {0} relaties
835.
Move {0} node
Move {0} nodes
2009-10-20
Verplaats {0} knooppunt
Verplaats {0} knooppunten
838.
Rotate {0} node
Rotate {0} nodes
2009-10-20
Roteer {0} knooppunt
Roteer {0} knooppunten
860.
Double conflict
2009-10-20
Dubbel conflict
862.
Add conflict for ''{0}''
2009-10-20
Conflict toevoegen voor "{0}"
864.
Resolve conflicts in coordinates in {0}
2009-10-20
Conflicten oplossen in coördinaten in {0}
865.
Cannot resolve undecided conflict.
2009-10-20
Kan onbeslist conflict niet oplossen.
2030.
Conflicts detected
2009-10-20
Conflicten gedetecteerd