Browsing Norwegian Bokmal translation

1370213711 of 13819 results
13702.
Please select at least two nodes for symmetry axis and something else to mirror.
Vennligst velg minst to noder som symmetrilinje og objektet som skal speiles.
Translated and reviewed by Syver Stensholt
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/SymmetryAction.java:68
13703.
Paste tags from previous selection
Lim inn egenskaper fra forrige utvalg
Translated and reviewed by Syver Stensholt
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/TagBufferAction.java:29 ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/TagBufferAction.java:38
13704.
Paste tags from the previously selected object(s) (not from clipboard).
Lim inn objekter fra det forrige utvalget av objekter (ikke fra utklippstavlen).
Translated and reviewed by Syver Stensholt
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/TagBufferAction.java:37
13705.
Add Source Tag
Legg til kildeegenskap
Translated and reviewed by Kjell Cato Heskjestad
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/TagSourceAction.java:25 ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/TagSourceAction.java:31
13706.
Add remembered source tag
Legg til husket kildeegenskap
Translated and reviewed by Kjell Cato Heskjestad
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/TagSourceAction.java:30
13707.
UnGlue Relation
Løs opp relasjon
Translated and reviewed by Kjell Cato Heskjestad
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/UnGlueRelationAction.java:42 ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/UnGlueRelationAction.java:43
13708.
Duplicate nodes, ways and relations that are used by multiple relations.
Dupliser noder, linjer og relasjoner som brukes av flere relasjoner.
Translated and reviewed by Kjell Cato Heskjestad
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/UnGlueRelationAction.java:42
13709.
Unglued Relations
Oppløste relasjoner
Translated and reviewed by Kjell Cato Heskjestad
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/UnGlueRelationAction.java:86
13710.
Change relation member for {0} {1}
Endre relasjonsmedlem for {0} {1}
Translated and reviewed by Kjell Cato Heskjestad
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/command/ChangeRelationMemberCommand.java:72
13711.
Radius too small
Radius er for liten
Translated and reviewed by Kjell Cato Heskjestad
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/curves/CircleArcMaker.java:115
1370213711 of 13819 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Einar Hilden, Anders Lyngvi Fougner, Andreas Bertheussen, Daniel Høyer Iversen, Dirk Stöcker, Don-vip, Gisle, Hans Joachim Desserud, Kjell Cato Heskjestad, Kristoffer Hagen, Kurt Nielsen, Magnus Meyer Hustveit, Nka Mapper, Oskar Johansen, Sigurd Gartmann, Skippern, Smart Viking, Snorre E Johnsen, Stian Ellingsen, Svein Olav Hagen, Syver Stensholt, Thor K. H., Tor Christian Tovslid, erlendr.