Translations by Gints

Gints has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 107 results
1.
About
2009-07-12
Par programmu
2.
Display the about screen.
2009-07-12
Atēlot par programmu logu.
4.
Java OpenStreetMap Editor
2009-07-12
Java "OpenStreetMap" redaktors
5.
Version {0}
2009-07-12
Versija {0}
6.
Last change at {0}
2009-07-12
Pēdējās izmaiņas no {0}
7.
Java Version {0}
2009-07-12
Java versija {0}
8.
Homepage
2009-07-12
Mājas lapa
13.
Info
2009-07-12
Informācija
14.
Readme
2009-07-12
Lasimani
15.
Revision
2009-07-12
Revīzija
16.
Contribution
2009-07-12
Palīdzība
18.
Plugins
2009-07-12
Spraudņi
22.
About JOSM...
2009-07-12
Par JOSM...
29.
Please select at least one already uploaded node, way, or relation.
2009-07-12
Lūdzu izvēlaties kaut vienu lejuplādētu mezglu, posmu vai saistību.
30.
Warning
2011-04-23
Uzmanību
2009-07-12
Brīdinājums
33.
Cancel
2009-07-12
Atcelt
49.
Error
2009-07-12
Kļūda
52.
Add Node...
2009-07-12
Pievienot Mezglu...
55.
Align Nodes in Circle
2009-07-12
Izvietot mezglus lokā
56.
Move the selected nodes into a circle.
2009-07-12
Pārvietot iezīmētos mezglus lokā.
63.
Align Nodes in Line
2009-07-12
Izvietot mezglus pa līniju
64.
Move the selected nodes in to a line.
2009-07-12
Pārvietot iezīmētos mezglus līnijā.
65.
Please select at least three nodes.
2009-07-12
Lūdzu iezīmējat vismaz trīs mezglus.
69.
data
2009-07-12
dati
70.
layer
2009-07-12
slānis
71.
selection
2009-07-12
iezīmējums
72.
conflict
2009-07-12
konflikts
73.
download
2009-07-12
lejuplādēt
77.
Nothing selected to zoom to.
2009-07-12
Nav iezīmēts mērogošanas objekts.
79.
Zoom to {0}
2009-07-12
Mērogot uz {0}
80.
Zoom the view to {0}.
2009-07-12
Mērogot skatu uz {0}.
81.
View: {0}
2009-07-12
Skats: {0}
82.
No conflicts to zoom to
2009-07-12
Nav konfliktu uz kuru mērogot
83.
Changeset Manager
2011-04-23
Izmaiņkopu menedžeris
84.
Toggle visibility of Changeset Manager window
2011-04-23
Pārslēgt izmaiņkopas redzamību
88.
File: {0}
2009-07-12
Fails: {0}
92.
Combine Way
2009-07-12
Kombinēt ceļu
93.
Combine several ways into one.
2009-07-12
Kombinēt vairākus ceļus vienā.
94.
Change directions?
2009-07-12
Mainīt virzienus?
95.
Reverse and Combine
2009-07-12
Mainīt virzienu un kombinēt
96.
The ways can not be combined in their current directions. Do you want to reverse some of them?
2009-07-12
Ceļus nevar kombinēt ar dotajiem virzieniem. Vai mainīt virzienus dažiem no tiem?
100.
Please select at least two ways to combine.
2009-07-12
Lūdzu iezīmējat vismaz divus kombinējamos ceļus.
102.
Copy
2009-07-12
Kopēt
103.
Copy selected objects to paste buffer.
2009-07-12
Kopēt iezīmētos objetus ievietošanai buferī.
104.
Edit: {0}
2009-07-12
Rediģēt: {0}
105.
Please select something to copy.
2009-07-12
Lūdzu izvēlaties ko kopēt.
110.
Create Circle
2009-07-12
Izveidot apli
111.
Create a circle from three selected nodes.
2009-07-12
Izveidot apli no trim iezīmētiem mezgliem.
112.
Please select exactly two or three nodes or one way with exactly two or three nodes.
2009-07-12
Lūdzu izvēlaties tieši divus vai trīs mezglus vai vienu ceļu ar tieši diviem vai trim mezgliem.